Header Godsbanen

Grønt langs sporene

Unik flora fra godsbanearealet transplanteres til Letbanen

I et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Naturhistorisk Museum og Aarhus Letbane vil jord med unik flora fra godsbanearealet blive flyttet til Letbanens spor.

Stinkende storkenæb, sandskæg, vårvikke, bidende stenurt, sød astragel, voldtimian. Listen af plantearter på godsbanearealet er sjælden og lang. Nu skal området snart byudvikles, og den artsrige jord ville derfor gå tabt.

I stedet har et samspil mellem Aarhus Kommune, Naturhistorisk Museum og Aarhus Letbane banet vejen for en fælles løsning, der kommer både plantelivet, byudviklingen og Letbanen til gavn. Jorden fra godsbanearealet skal nemlig transplanteres til Letbanens spor.

Grønne letbanespor

Planen for begrønning af Letbanens spor følger den seneste trend i måden hvorpå man betragter og plejer byens grønne områder. Mens vejrabatter for få år siden hovedsageligt bestod af korte, friserede græsplæner, handler det i højere grad om at etablere en varieret vegetationsstruktur, der fremstår som blomstrende oaser i byrummet.

Denne tankegang følger Aarhus Letbane, når letbanesporene fremover skal bidrage til en bedre biodiversitet i Aarhus. Det er her, at den artsrige jord fra godsbanearealet kommer ind i billedet. At området nu skal byudvikles, baner vejen for en fælles løsning, hvor Aarhus Kommunes artsrige jord bevares langs letbanesporene.

Flytning af jorden fra godsbanearealet er en del af et større initiativ i forbindelse med begrønning af letbanesporene. Langsomt voksende græs vil blive sået langs letbanesporene, vejrabatblandinger langs sporrabatten, buskområder bag sidelagte perroner, og jorden fra godsbanearealet vil blive brugt til at etablere grønne øer for enden af perronerne.

De grønne spor er et vigtigt designelement for Aarhus Letbane. Langs Randersvej, Nehrus Allé, Olof Palmes Allé og frem til Universitetshospitalet i Skejby samt i Lisbjerg Bygade skal sporene fremstå som et grønt bånd – en grøn rygrad – der bidrager til vejenes karakter og skaber sammenhæng i vejrummet.

Unik flora og fauna

Listen af arter på godsbanearealet tæller mere end 50 blomstrende arter, et væld af sjældne insektarter og lavt voksende urter. Normalt ville en så omfattende liste af arter få en biolog til at tænke på de bedste kyststrækninger på Djursland eller Hanstholm. Den artsrige jord tilhører dog godsbanearealet, der gennem årtier har fået lov at passe sig selv uden brug af muld eller plejning.

Med kun begrænset næring på arealet, som består af grus, sand, skærver og sand, bliver planterne ikke særligt store – og derfor er der altid plads til en ekstra blomst. Netop af denne grund har godsbanearealet nu fået et titlen som hotspot for biodiversitet.

Forår 2018 ses resultatet

Som en af Østjyllands oversete naturperler er initiativet om at flytte jorden til letbanesporene kærkommen. Idéen med at transplantere den artsrige jord til en banestrækning er dog ny.

Om jorden bevarer den unikke sammensætning af flora, vil resultatet i foråret 2018 vise. Det er der dog stærke indikationer på, at den gør.

Jorden fra godsbanearealet har nemlig vist sig at være robust over for tørke og slid. Ydermere skulle jorden være særligt velegnet til banemiljøer.

Flere fordele ved at være grøn

Udover at bidrage til større biodiversitet i Aarhus, vil den vilde plantesammensætning også være en bedre løsning fra et driftsøkonomisk perspektiv. Sporrabatterne skal nemlig kun slås en gang årligt og kræver minimalt vedligehold.

Samtidig vil den artsrige jord fremstå med et mylder af farver fra forår til efterår. De blomstrende oaser vil også kunne fungere som levested for sommerfugle og bier.

Også fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv, spiller planterne en vigtig rolle. Langs sporrabatterne kan den højere bevoksning hjælpe med at minimere passage på tværs af sporene.

Krydsning af sporene kan vise sig at være en dårlig beslutning, når letbanetogene senere i år kommer fra begge retninger med høj frekvens. Ligeledes fylder letbanetogene mere, end man tror, og derfor kan sporene ikke benyttes som opholdssted.

Den højere bevoksning kan dermed guide fodgængere og passagerer, så de bliver på perronerne eller benytter nærtliggende fodgængerovergange. 

Gravemaskinen Paa GodsbanearealetGodsbanearealetRobust Jord Og Saerligt Velegnet Til BanemiljoeerRobust Jord Og Saerligt Velegnet Til Banemiljoeer 2

Se gravemaskinen gå i gang

Insta Video Godsbanen ScreenshotVideo fra Aarhus Letbanes Instagram

Se det unikke dyre- og planteliv langs sporene ved godsbanearealet

Video Insta Godsbanearealet Nabo

Video fra Aarhus Letbanes Instagram