Keolis

Økonomi

Efter aflysning: Aarhus Letbane indgår aftale med Keolis

Aarhus Letbane og letbanens operatør, Keolis, har indgået aftale i sagen om økonomisk kompensation efter aflysningen af letbanens åbning i september.

For letbanens operatør, Keolis, fik aflysningen af åbningen den afledte effekt, at Keolis fik nogle uventede besparelser på selskabets drift. Denne besparelse har Keolis valgt – per kulance - at sende videre til Aarhus Letbane, der til gengæld frafalder alle yderligere økonomiske krav mod Keolis i forbindelse med den aflyste åbning den 23. september. 

Aarhus Letbane har for sin part valgt at bruge en del af beløbet fra Keolis til at kompensere Aarhus Kommune for de udgifter, som kommunen havde til den aflyste åbningsfest for Letbanen. Dermed kommer skatteyderne i Aarhus altså ikke til at betale de cirka 570.000 kr. i omkostninger, som aflysningen beløb sig til. 

Efter aflysningen arbejdede Keolis målrettet på at få godkendt selskabets sikkerhedsledelsessystem. Det lykkedes den 4. december, hvor Keolis blev certificeret af Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen. Dermed fik Keolis lov til at køre med passagerer i letbanetogene. Det skete som bekendt torsdag den 21. december, dagen efter at Trafikstyrelsen havde godkendt letbanestrækningen fra Aarhus H til Universitetshospitalet i Skejby. 

Mangler rettet på to uger

Reelt tog det blot to uger for Keolis at få rettet op på manglerne i selskabets ledelsessystem. 

- Det bekræfter blot vores opfattelse af, at Keolis arbejder kompetent med tingene og på rekordtid har opbygget en stærk sikkerhedskultur, som vi er helt trygge ved. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med vores operatør, siger Aarhus Letbanes direktør, Claus Rehfeld Moshøj.

Keolis og Aarhus Letbane har siden 17. juli kørt testkørsler og siden 21. december almindelig drift efter køreplanen med op til seks afgange i timen. De første 120.000 km er allerede rundet – det svarer til, at Letbanen har kørt tre gange rundt om jorden. I den periode er der sket tre mindre uheld, hvor bilister har overtrådt deres vigepligt og er kørt ud foran et letbanetog. Alle tre uheld har kun medført mindre materiel skade. 

Sammenligner man med andre letbaner, svarer uheldsfrekvensen til den, der kendes fra andre letbaner efter flere års drift (f.eks. i Bergen i Norge). Det er særdeles tilfredsstillende og underbygger, at Keolis har været med til at etablere et højt sikkerhedsniveau og en god sikkerhedskultur.

Administrerende direktør Thomas Friis Brændstrup hos Keolis Aarhus Letbane A/S glæder sig over aftalen, og ser frem til at drifte Aarhus Letbane i de næste mange år: 

- Aarhusianerne har ventet tålmodigt på åbningen, og vi kan nu endelig vise, hvad vi dur til. Den første uges passagerdrift har vist en meget høj grad af præcise tog, og vi har stort set ikke haft aflysninger. Det skyldes i høj grad vores dygtige og veluddannede letbaneførere og styringsmedarbejdere.

Thomas Friis Brændstrup roser også det gode samarbejde med Aarhus Letbane I/S: 

- Aarhus Letbane har meget kompetente medarbejdere, der har arbejdet hårdt på at få godkendt infrastruktur og letbanetog. Det har været en særdeles kompliceret opgave, og Keolis kan - set i lyset af egen erfaring - kun lette på hatten for det store stykke arbejde, der er udført.

Begge parter glæder sig til at skabe en god og stabil letbanedrift i Østjylland.