Koereledninger Jan2017

Køreledninger

Letbanen trækker køreledninger gennem 12 vejkryds i Aarhus

Aarhus Letbane trækker køreledninger fra Skejby til Mindet. Dermed begynder den sidste del af arbejdet med at etablere kørestrøm på en seks km lang strækning gennem 12 store vejkryds i Aarhus.

Aarhus Letbane nærmer sig afslutningen på arbejdet med at trække køreledninger til letbanetogene gennem 12 af byens vejkryds.

På store dele af den centrale strækning fra Skejby til den nye havnefront i Aarhus, er det indledende arbejde allerede udført; her er der opstillet master og efterfølgende monteret bæretove. Nu følger den sidste opgave med at ophænge køreledninger.

De første køreledninger hænges op i krydset Brendstrupgårdsvej – Olof Palmes Allé i Skejby. Herfra bevæger arbejdet sig ned mod Mindet på Europaplads via det dobbelte letbanespor på Nehrus Allé, Randersvej, Nørrebrogade, Nørreport og Kystvejen – en strækning på seks km.

Arbejdet er delt op i seks mindre etaper, hvor der trækkes køreledninger over ét til tre vejkryds ad gangen. Opgaven forventes afsluttet i løbet af foråret.

15-20 minutter pr. vejkryds

Ophængningen af køreledninger sker ved hjælp af en særlig maskine, der kører på letbaneskinnerne. Dermed foregår det meste af arbejdet inde i letbanesporet, og det tager kun 15-20 minutter at trække køreledninger tværs over et vejkryds. I det tidsrum er det til gengæld ikke muligt at krydse vejbanen, men det vil fortsat være muligt at svinge til højre.

For yderligere at minimere generne for trafikken udføres arbejdet om natten mellem kl. 01 og 05. Skilte, der informerer trafikanterne om arbejdet og de kortvarige afspærringer vil løbende blive flyttet, efterhånden som arbejdet bevæger sig fremad.

- Med ophængning af køreledninger nærmer vi os afslutningen på letbanens anlægsarbejde i det centrale Aarhus. Da arbejdet udføres hurtigt og om natten, forventer vi ikke, at trafikanterne kommer til at mærke meget til det. Efterfølgende skal der monteres signalanlæg, og det vil også kun i begrænset omfang genere trafikken. Derefter, og når der er lagt skinner langs havnefronten, er vi faktisk klar til at testkøre letbanetog i det centrale Aarhus, forklarer Jørgen Hansen, anlægschef hos Aarhus Letbane.

Der trækkes køreledninger fra Skejby til Mindet:

Aarhus Letbane Koereledninger