Krydsning Knudrisgade Okt2016

Kørestrøm

Letbanen trækker kabler ved Nørrebrogade – Nørregade

Aarhus Letbane begynder mandag aften 13. februar at etablere kørestrøm i det sidste kryds på Nørrebrogade. Arbejdet medfører spærring af vejkrydset Nørrebrogade – Nørregade/Knudrisgade over én til tre nætter.

Mandag aften 13. februar indleder Aarhus Letbane arbejdet med at etablere kørestrøm i vejkrydset Nørrebrogade – Nørregade/Knudrisgade.

Arbejdet begynder med opstilling af master, hvorefter der skal trækkes bæretove over krydset. For at genere trafikken mindst muligt udføres arbejdet om aftenen og natten.

Opstillingen af master starter mandag aften fra kl. 22. Arbejdet vil medføre midlertidige indskrænkninger af fortov og cykelsti, men det vil fortsat være muligt at passere krydset Nørrebrogade – Nørregade/Knudrisgade.  

Når masterne er på plads, begynder arbejdet med at trække bæretove over vejkrydset. Denne opgave udføres om natten fra tirsdag 14. februar i tidsrummet kl. 01-05. Arbejdet gør det nødvendigt at spærre krydset Nørrebrogade – Nørregade/Knudrisgade helt af.  

Er arbejdet ikke afsluttet tirsdag nat, har Aarhus Letbane fået dispensation til at fortsætte onsdag og eventuelt torsdag nat i samme tidsrum mellem kl. 01-05. Bliver det aktuelt, vil det også i disse tidsrum være nødvendigt at spærre krydset Nørrebrogade – Nørregade/Knudrisgade helt af.

Der opstilles trafiktavler på stedet, og omkørsler vil være tydeligt markerede i hele perioden (se kort for detaljer).

Kørestrøm langs havnefronten

Efter arbejdet i vejkryds langs Randersvej og Nørrebrogade fortsætter Aarhus Letbane fra næste uge med at etablere kørestrøm langs havnefronten. Først skal der trækkes kabler til kørestrøm ved Mindet, og siden venter krydset ved Nørreport – Kystvejen.

Sideløbende med opsætningen af master og bæretove, foregår arbejdet med at trække køreledninger gennem en seks kilometer lang strækning fra Skejby til Mindet. 

Trafikafvikling

Knudrisgade Omkoersel Feb17