Noerreport Kystvejen Master

Kørestrøm

Letbanen trækker kabler ved Nørreport - Kystvejen

Aarhus Letbane begynder fra mandag aften 6. marts at etablere kørestrøm i vejkryds ved havnefronten. Arbejdet medfører spærring af vejkrydset Nørreport – Kystvejen over én til flere nætter.

Mandag aften 6. marts indleder Aarhus Letbane arbejdet med at etablere kørestrøm i vejkrydset Nørreport – Kystvejen.

Arbejdet begynder med opstilling af master, hvorefter der skal trækkes bæretove til kørestrømmen over krydset. For at genere det meget trafikerede kryds mindst muligt udføres arbejdet om aftenen og natten. 

Opstillingen af master starter mandag aften 6. marts fra kl. 22. Arbejdet vil medføre midlertidige indskrænkninger af fortov og cykelsti, men det vil fortsat være muligt at passere krydset Nørreport - Kystvejen.  

Når masterne er på plads, begynder arbejdet med at trække bæretove over vejkrydset. Denne opgave udføres om natten fra tirsdag 7. marts i tidsrummet kl. 01-05. Arbejdet gør det nødvendigt at spærre krydset Nørreport – Kystvejen helt af. Fra Sverigesgade vil højresving dog være tilladt.

Er arbejdet ikke afsluttet tirsdag nat, har Aarhus Letbane fået dispensation til at fortsætte onsdag, torsdag og fredag nat i samme tidsrum mellem kl. 01-05. Bliver det aktuelt, vil det også i disse tidsrum være nødvendigt at spærre krydset Nørreport – Kystvejen helt af.

Der opstilles trafiktavler på stedet, og omkørsler vil være tydeligt markerede i hele perioden (se kort for detaljer).

Sidste vejkryds ved havnefronten

Arbejdet er det første vejkryds af to i etableringen af kørestrøm langs havnefronten. Sideløbende med opsætning af master og bæretove, foregår arbejdet med at trække køreledninger gennem en seks kilometer lang strækning fra Skejby til Mindet. Anlægning af kørestrøm forventes endeligt afsluttet i løbet af marts.

Når kørestrømmen er etableret, følger installation af perroner og signalanlæg. Herefter udføres testkørsel på strækningen mellem Aarhus H og Skejby frem mod åbningen af Letbanen.

Trafikafvikling

Omkoersel Junction 1