DOKK1 Fart

Møde

Åbning af Aarhus Letbane er fortsat uafklaret

Aarhus Letbane gør sig klar til at åbne med kort varsel efter dagens møde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der ikke resulterede i en endelig afklaring af et åbningstidspunkt.

Efter dagens møde i København mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Aarhus Letbane er det fortsat ikke afklaret, hvornår Aarhus Letbane kan begynde at køre med passagerer. Ifølge Trafikstyrelsen er der fortsat mulighed for, at det kan lade sig gøre i uge 50. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har brug for nogle dage til at sagsbehandle de sidste udeståender i den reviderede sikkerhedsvurderingsrapport for de tekniske regler, som assessor i overensstemmelse med tidsplanen fremsendte tirsdag den 28. november. 

Klar til drift

Mens sagsbehandlingen pågår, har Aarhus Letbane iværksat de fornødne forberedelser til at indlede kørsel med passagerer. Dermed vil driften med passagerer kunne påbegyndes umiddelbart efter, at Aarhus Letbane modtager de sidste, nødvendige godkendelser fra styrelsen.