Noerrebrogade 24Jan2017

Strømforsyning

Letbanen omlægger trafikken langs Nørrebrogade i weekenden

Aarhus Letbane graver kabelrør til strømforsyning på Nørrebrogade over weekenden. Mens arbejdet udføres, indskrænkes det nordgående spor, så bilister må deles om to vejbaner i det sydgående spor.

Fredag aften 27. januar begynder Aarhus Letbane at grave kabelrør til letbanens strømforsyning på tværs af Nørrebrogade.

For at mindske gener for trafikken langs Nørrebrogade mest muligt, har Aarhus Letbane fået dispensation til at arbejde døgnet rundt over weekenden. Gravearbejdet starter fredag aften 27. januar kl. 18 og fortsætter weekenden ud.

Arbejdet udføres i det nordgående spor på Nørrebrogade på strækningen mellem Knudrisgade og Nørre Boulevard. Langs denne strækning vil det nordgående spor være totalspærret, ligesom der vil være spærret for udkørsel fra Kirkegårdsvej mod Nørrebrogade. Bilister vil derfor over weekenden opleve en omlægning af trafikken:

På strækningen mellem Knudrisgade/Nørregade og Nørre Boulevard/Vennelyst Boulevard skal bilister fra begge retninger på Nørrebrogade deles om det sydgående spor. Bilister fra det nordgående spor sendes over i det sydgående spor, mens bilister på det sydgående spor må nøjes med kun én vejbane. Fra henholdsvis Knudrisgade/Nørregade og Nørre Boulevard/Vennelyst Boulevard kan bilister atter fordeles mellem hver sit spor (se kort for detaljer).

Der opstilles trafiktavler på stedet, og trafikafvikling vil være tydeligt markeret i hele perioden.

Trafikafvikling

Trafikafvikling Noerrebrogade 24Jan 2017