Noerreport Fs6 Jan2017

Nørreport

Letbanen afslutter skinnearbejde i Nørreport-kryds

Fredag 20. januar indleder Aarhus Letbane sjette og sidste fase af arbejdet med at lægge skinner over krydset ved Nørreport og Kystvejen.

En langvarig og kompliceret opgave med at etablere skinner over det stærkt trafikerede vejkryds mellem Nørreport og Kystvejen nærmer sig endelig sin afslutning.

Fredag aften den 20. januar tager Aarhus Letbane hul på sjette og sidste fase af arbejdet. Med den afsluttende opgave lægges den sidste del af letbaneskinnerne i den nordlige ende af krydset. Modsat de tidligere faser sker det ikke ude i krydset, men langs det stykke af Kystvejen, hvor letbanesporet fortsætter mod Risskov og Grenaa.

Dermed spærres der for højresving fra Sverigesgade ud på Kystvejen i nordgående retning. Derudover kan der køres i krydset som normalt.

Dog undtaget lørdag 21. januar i perioden fra kl. 16-23. I dette tidsrum vil der også være spærret for højresving fra Nørreport mod Kystvejen i sydgående retning på grund af åbningsfesten for Kulturby 2017.

For at reducere generne for trafikken i det meget trafikerede kryds, har Aarhus Letbane fået dispensation til at arbejde døgnet rundt.

Arbejdet med at lægge de sidste skinner i Nørreport-krydset forventes at være afsluttet fredag 17. februar.

Anlægsarbejde langs med havnefronten

Ud over skinner i Nørreport-krydset skal der etableres skinner, kørestrøm, perroner og signalanlæg langs havnefronten mellem Nørreport og DOKK1. Dette arbejder fortsætter vinteren over – herefter testkøres letbanen frem mod åbningen i maj 2017.

Trafikafvikling

Trafikafvikling Noerreport Fase 6