Overkoersler Aabnet

Testkørsler

Letbanen fjerner alle afspærringer på Odderbanen

Aarhus Letbane har nu åbnet alle overkørsler på Odderbanen efter en sommer med intensive testkørsler mellem Tranbjerg og Assedrup.

Fremover skal de nye letbanetog stadig testkøres, men under andre forhold.

Aarhus Letbane har siden maj testkørt de nye letbanetog på strækningerne Viby J, Tranbjerg-Mårslet-Malling og senest videre mod Assedrup. I den forbindelse har tre overkørsler været spærret hele døgnet og alle ugens dage af hensyn til sikkerheden.

Fremover holdes overkørslerne langs teststrækningerne åbne. Foreløbigt har Aarhus Letbane åbnet overkørslerne ved Øllegårdsvej i Viby og Nørrevænget i Tranbjerg. Nu åbnes også overkørslen på Bedervej ved Vilhelmsborg. Dermed kan trafikken igen passere letbanesporene hele døgnet og alle ugens dage.

Hidtil har testarbejdet handlet om at teste udholdenheden på de nye letbanetog ved hjælp af accelerations- og bremsetest. Testkørslerne har krævet permanente afspærringer af overkørsler af hensyn til sikkerheden, så letbanetogene kunne komme op i fart uden at andre trafikanter krydser sporene.

Fremover skal arbejdet handle om test af de forskellige dele af letbanesystemet samt integrationstests. De nye testkørsler kræver ikke i samme grad permanente afspærringer, og man vil derfor kun kortvarigt spærre overkørsler for at standse trafikken, mens letbanetog eller arbejdskøretøjer til anlægsarbejde skal passere.