Nehrus Alle Jan2017

Kørestrøm

Letbanen trækker kabler i krydset Randersvej – Nehrus Allé

Arbejdet med at etablere letbanens kørestrøm i flere vejkryds i Aarhus fortsætter. Mandag 9. januar kommer turen til krydset Randersvej – Nehrus Allé.

Efter en effektiv start på det nye år er Aarhus Letbane kommet godt i gang med at etablere kørestrøm i flere af byens store vejkryds. 

For at genere trafikken mindst muligt udføres arbejdet om aftenen og natten.

Mandag aften 9. januar begynder arbejdet i vejkrydset Randersvej – Nehrus Allé.

Første opgave bliver at etablere master i vejkrydset. Arbejdet udføres mandag 9. januar i tidsrummet fra kl. 18 til 05. Etableringen af master vil medføre midlertidige indskrænkninger af fortov, fodgængerfelt og cykelsti.

Når masterne er på plads, skal der trækkes bæretov til kørestrømsledninger over krydset. For at genere trafikken mindst muligt udføres denne opgave over tre nætter: Onsdag 11. januar, torsdag 12. januar og fredag 13. januar – alle nætter fra kl. 01 til 05. I disse tidsrum er det nødvendigt at spærre krydset Randersvej – Nehrus Allé helt af.

I stedet sendes bilister ud på en mindre omvej: I nordgående retning går omkørslen via Hasle Ringvej, Halmstadgade, Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdsvej eller via Vejlby Ringvej, Grenåvej, Vejlby Centervej, Skejbyvej og Skejbygårdsvej.

For bilister i sydgående retning går omkørslen via Brendstrupgårdsvej, Olof Palmes Allé, Halmstadgade og Hasle Ringvej eller via Nydamsvej, Vorregårds Allé og Vejlby Ringvej.

Omkørslerne vil være tydeligt markerede i hele perioden.

Vejkryds skal kortvarigt spærres igen

Når bæretovene er på plads, fortsætter arbejdet med at hænge kabler til letbanens kørestrøm op i vejkrydset. Denne opgave forventes udført senere i januar, og vil i mindre omfang kræve kortvarig afspærring af krydset Randersvej – Nehrus Allé.

Når arbejdet med kørestrøm er udført, følger etableringen af perroner og signalanlæg. Herefter udføres testkørsel af letbanestrækningen frem mod åbningen i maj 2017. 

Trafikafvikling 11., 12. og 13. januar

Omkoersel Rdsvej Nehrus Grafik