Koereledninger

Kørestrøm

Letbanen trækker kabler ved Randersvej – Ringgaden

Etableringen af letbanens kørestrøm fortsætter mandag aften 23. januar. Arbejdet medfører kortvarig spærring af vejkrydset Randersvej – Nordre Ringgade.

Mandag aften 23. januar fortsætter Aarhus Letbane arbejdet med at trække kabler til kørestrøm i vejkrydset Randersvej – Nordre Ringgade.

Arbejdet indledes med opstilling af master, hvorefter der skal trækkes bæretove over krydset. For at genere trafikken mindst muligt udføres arbejdet om aftenen og natten.

Opstillingen af master starter mandag aften 23. januar fra kl. 22. Dette arbejde vil medføre midlertidige indskrænkninger af fortov og cykelsti, men det vil fortsat være muligt at passere krydset Randersvej – Nordre Ringgade.

Når masterne er på plads, begynder arbejdet med at trække bæretove over vejkrydset. Denne opgave udføres om natten fra onsdag 25. januar i tidsrummet kl. 01-05. Arbejdet gør det nødvendigt at spærre krydset Randersvej – Nordre Ringgade helt af.

Er arbejdet ikke afsluttet onsdag nat, har Aarhus Letbane fået dispensation til at fortsætte torsdag og eventuelt fredag nat i samme tidsrum mellem kl. 01-05. Bliver det aktuelt, vil det også i disse tidsrum være nødvendigt at spærre krydset Randersvej – Nordre Ringgade helt af.

Der opstilles trafiktavler på stedet, og omkørsler vil være tydeligt markerede i hele perioden (se kort for detaljer).

Af hensyn til personale og patienter på Aarhus Universitetshospital ved Nørrebrogade vil det være muligt at passere krydset i nødstilfælde samt ved udrykning.

Kørestrøm på hele indre strækning

Når master og bæretove er installeret ved Randersvej – Nordre Ringgade venter samme tur for fire andre vejkryds i Aarhus.

Samtidig er arbejdet med at trække køreledninger indledt på en seks km lang strækning fra Skejby til Mindet. I tidsrummet for arbejdet er det nødvendigt kortvarigt at spærre vejkryds af. Til gengæld vil arbejdet kun i begrænset omfang genere trafikken, da det udføres om natten og kun tager 15-20 minutter at trække køreledninger tværs over hvert vejkryds.

Når der i begyndelsen af marts er trukket køreledninger gennem 12 store vejkryds i Aarhus, er der sat punktum for etableringen af letbanens kørestrøm på den indre strækning i Aarhus. 

Trafikafvikling

Randersvej Ringaden Omkoersel 23Jan2017