Kabler Januar 2017

Kørestrøm

Letbanen trækker kabler i krydset Randersvej - Ringvejen

Mandag aften 2. januar fortsætter arbejdet med at etablere kørestrøm til letbanen over flere af Aarhus’ vejkryds. Næste vejkryds bliver Randersvej - Ringvejen.

Efter at have lagt skinner på hele strækningen fra Lystrup til Nørreport, er Aarhus Letbane godt i gang med næste store opgave: At hænge kabler til letbanens kørestrøm op i masterne langs med letbaneskinnerne.

Nattearbejde i krydset Randersvej - Ringvejen

Mandag aften 2. januar står vejkrydset Randersvej - Ringvejen for tur. Første opgave bliver at etablere fire master i vejkrydset – én i hvert hjørne. Dette arbejde udføres mandag 2. januar til onsdag 4. januar – alle dage i tidsrummet fra kl. 18 til 05.

Etableringen af master medfører kun midlertidige indskrænkninger af fortov og cykelsti i hvert hjørne af krydset.

Når masterne er på plads, skal der trækkes bæretov til kørestrømsledninger over vejkrydset. For at genere trafikken mindst muligt udføres denne opgave over to nætter: Torsdag 5. januar og fredag 6. januar – begge dage fra kl. 01 til 05. I disse tidsrum er det nødvendigt at spærre krydset Randersvej - Ringvejen helt af.

Planlagte omkørsler

I stedet sendes bilister ud på en mindre omvej: I nordgående retning går omkørslen via Nordvestpassagen, Bethesdavej, Risvang Allé/Vorregårds Allé og Nydamsvej eller via Nordre Ringgade og Aldersrovej. For at køre videre i sydgående retning ad Randersvej går omkørslen via Nehrus Allé, Halmstadgade, Hasle Ringvej, Brendstrupvej, Reykjaviksgade, Katrinebjergvej, Langelandsgade og Nordre Ringgade.

For bilister, der kører mod øst eller vest på Ringvejen, går omkørslen via Halmstadgade, Nehrus Allé, Nydamsvej og Vorregårds Allé i begge retninger.

Der opstilles trafiktavler på stedet, og omkørsler vil være tydeligt markerede i hele perioden.

Se omkørsler her (klik for større billede):

Randersvej Ringvejen Omkoersel Jan2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættelse af anlægsarbejdet

Når bæretovene er på plads, fortsætter arbejdet med at hænge kablerne med letbanens kørestrøm op i vejkrydset. Denne opgave forventes udført senere i januar, og vil i mindre omfang kræve kortvarig afspærring af krydset Randersvej – Ringvejen.

Når arbejdet med kørestrøm er udført, følger etablering af perroner og signalanlæg. Herefter udføres testkørsel af letbanestrækningen frem mod åbningen i maj 2017.

Trafikafvikling 5. og 6. januar:

Trafikafvikling Rdsvej Ringvejen Jan2017