Skolebakken

Omkørsel

Havnegade og Skolebakken afspærres i fire nætter

Letbanen skal støbe skinner ned i beton langs med Skolebakken. Arbejdet medfører midlertidig lukning i fire nætter af både Havnegade og Skolebakken i nordgående retning.

Aarhus Letbane fortsætter arbejdet med at etablere skinner langs den nye havnefront i Aarhus.

I uge 2 støbes letbaneskinner ned i beton langs med Havnegade og Skolebakken på strækningen mellem Mindebrogade og Sankt Olufs Gade.

Arbejdet med at støbe skinnerne på plads, kræver at cementblandere afleverer deres last fra det nordgående spor på Havnegade og Skolebakken. Det medfører kortvarig lukning af det nordgående spor over fire nætter: Tirsdag 10. januar, onsdag 11. januar, torsdag 12. januar og fredag 13. januar, alle nætter i tidsrummet fra kl. 01.00 til 05.00.

Lysregulering på Skolebakken

Mens det nordgående spor på Havnegade er lukket for trafik, vil bilister blive ledt af en omkørsel ind ad Mindebrogade, videre ad Skolegade og tilbage på Havnegade/Skolebakken via Skolegyde. Herfra ledes trafikken ud på Skolebakken, hvor bilisterne skiftes til at benytte det ene spor ved hjælp af lysregulering.

Arbejdet udføres om natten for at ikke genere dagstrafikken. Omkørslen via Skolegade og trafikreguleringen på Skolebakken vil være tydeligt markeret med trafiktavler.

Trafikafvikling

Trafikafvikling SkolebakkenSkolegade Omkoersel