Test Unimog Øllegaardsvej

Testkørsler

Svar på spørgsmål om testkørsler af letbanetog

Aarhus Letbane modtager henvendelser om det aktuelle testarbejde i Malling-Mårslet-Tranbjerg området.

Testarbejdet i Malling-Mårslet og Mårslet-Tranbjerg skal blandt andet afprøve de nye letbanetoges accelerationsevne og bremser. Af hensyn til sikkerheden er det nødvendigt at afspærre to overkørsler langs teststrækningen.

Aarhus Letbane har af Aarhus Kommune fået godkendt en løsning, hvor de nye letbanetog kan testkøres til mindst mulig gene for naboer til Letbanen.

Herunder kan du læse svar på de oftest stillede spørgsmål om det kommende testarbejde:

Hvor udføres testarbejdet?

Hvornår udføres testkørslerne?

Hvordan udføres testarbejdet?

Kommer testarbejdet til at give støjgener?

Hvorfor testkøres lige på denne strækning?

Hvilke overkørsler afspærres?

Hvornår virker signalanlægget, så man kan benytte overkørsler og bomanlæg?

Hvor udføres testarbejdet?

I første omgang udføres testkørsler på en lukket strækning mellem Malling og Mårslet, og trafikken i området påvirkes derfor ikke af testarbejdet. Teststrækningen udvides løbende.

Aarhus Letbane har så vidt muligt undgået at spærre de største og mest brugte overkørsler i Malling, Mårslet og Tranbjerg. Helt konkret bliver testkørslerne delt op i to strækninger – dels mellem Mårslet og Malling, dels mellem Mårslet og Tranbjerg. 

Teststrækningen Malling-Mårslet går fra efter Holmskovvej gennem Egelund, Beder og Vilhelmsborg Station samt stopper lige før Mårslet Station.

Teststrækningen Mårslet-Tranbjerg fra efter Mårslet Station og Hørretvej gennem Mølleparken og Nørrevænget Station samt stopper lige før Tranbjerg Station før Tranbjerg Hovedgade. 

Top

Hvornår udføres testkørslerne?

Tirsdag morgen den 16. maj indleder Aarhus Letbane arbejdet med at testkøre de nye letbanetog. Det sker på en lukket strækning mellem Mårslet Station og Malling Station.

Fra tirsdag 30. maj udvides teststrækningen til to separate teststrækninger mellem henholdsvis Malling-Mårslet og Mårslet-Tranbjerg.

Når testkørslerne begynder, vil de typisk foregå i tidsrummet fra kl. 8 til 20 på hverdage – der testkøres ikke i weekender og på helligdage. 

Generelt vil der udføres testkørsler frem til Letbanens officielle åbning 23. september. Teststrækningerne vil løbende udvides.

Man skal forvente testkørsler i områderne Malling, Tranbjerg og Mårslet hen over sommeren 2017.

Top

Hvordan udføres testarbejdet?

Alle Letbanens 26 letbanetog skal igennem flere testkørsler på strækningen. Formålet er blandt andet at teste deres accelerations- og bremseevner.

Det første letbanetog skal igennem en længere række tests end de øvrige letbanetog. Testarbejdet omfatter test af bremser, acceleration, blinklys og letbanetogets styresystem. Test på første letbanetog indebærer også grundige bremsetest, herunder hårde opbremsninger.

Herefter kvalitetstestes de øvrige letbanetog. Mens første togsæt skal igennem i alt 5000 kilometers testkørsel, skal de øvrige letbanetog hver gennemføre 1000 kilometers test på strækningen. På de øvrige 25 togsæt vil accelerationsevne og bremser atter afprøves, mens de hårde opbremsninger er forbeholdt første togsæt.

Testarbejdet er en vigtig del af den sikkerhedsgodkendelse som Letbanen skal opnå, inden den må køre med passagerer til september.

Top

Kommer testarbejdet til at give støjgener?

Kørslen med letbanetogene skal blandt andet afprøve letbanetogenes accelerationsevner og bremser. Derfor må de nærmeste naboer til Letbanen forvente at kunne høre de forbikørende letbanetog, især under test af hårde opbremsninger.

Aarhus Letbane beklager de støjgener, der eventuelt kan opstå i den forbindelse.

Top

Hvorfor testkøres lige på denne strækning?

Aarhus Letbane har vurderet strækningerne mellem Malling og Mårslet samt Mårslet og Tranbjerg til at være den bedst egnede strækning til testarbejdet. Teststrækningen har flest mulige lange, lige stræk, som er velegnede til accelerations- og bremsetest. Samtidig bruges et område, hvor letbanetogene kan testes relativt uforstyrret uden at skulle lukke mange overkørsler. I alt forventer Aarhus Letbane at lukke to mindre overkørsler over en strækning på otte km.

Top

Hvilke overkørsler afspærres?

Aarhus Letbane prioriterer at udføre testkørslerne til mindst mulig gene for trafikanter og naboer til Letbanen. Derfor holdes de største og mest brugte overkørsler åbne i lokalområderne.

I stedet afspærres to mindre overkørsler i forbindelse med testkørslerne: På strækningen Malling-Mårslet er det kun nødvendigt at afspærre overkørslen ved Vilhelmsborg Station på Bedervej. På strækningen Mårslet-Tranbjerg afspærres overkørslen ved Nørrevænget Station i Tranbjerg.

Se mere på kort nedenfor (klik for større billede):

Bedervej Vilhelmsborg Overkoerslen

 

 

 

 

 

 

 

 Afspærring af overkørslen ved Vilhelmsborg Station på Bedervej og omkørselsruter

Noerrevaenget Overkoerslen

 

 

 

 

 

 

 

Afspærring af overkørslen ved Nørrevænget Station i Tranbjerg og omkørselsruter

Top

Hvornår virker signalanlægget, så man kan benytte overkørsler og bomanlæg?

Inden de to overkørsler atter kan benyttes, skal signaler og bomanlæg testes og godkendes. Overkørsler og bomanlæg forventes at kunne tages i brug efter sommerferien.  

Top