Nehrus Rdsvej X Feb2017

Sporarbejde

Letbanen laver sporarbejde ved Randersvej – Nehrus Allé

Aarhus Letbane begynder torsdag aften 9. februar på reparationsarbejdet af en defekt skinne i krydset Randersvej – Nehrus Allé. Arbejdet medfører en mindre omlægning af trafikken i vejkrydset over 10 dage.

Torsdag aften 9. februar begynder Aarhus Letbane på reparation af letbanesporet i krydset Randersvej – Nehrus Allé.

Det er en ødelagt skinne, der skal udskiftes. Under anlægsfasen og inden der blev lagt asfalt, blev skinnen påkørt af en lastbil. Selv om der er tale om en mindre skade på skinnerne, strækker reparationsarbejdet sig over 10 dage.

Af hensyn til sikkerheden på Letbanen, gælder der særlige regler for reparation af skin-ner. For at korrigere den lille skade må man derfor udskifte et større skinnestykke. Samtidig udgør skinnerne i svinget fra Randersvej ind mod Nehrus Allé en af Letbane-strækningens skarpeste kurver, hvorfor arbejdet kræver stor præcision.

Arbejdet medfører en mindre omlægning af trafikken, men det vil stadig være muligt at passere krydset Randersvej – Nehrus Allé.

Særligt bilister i det sydgående spor på Randersvej vil opleve en ændring i trafikken. For at gøre plads til arbejdet optages den midterste del af krydset, så begge vejbaner i sydgående retning drejer udenom arbejdspladsen.

Der opstilles trafiktavler på stedet, og midlertidige vejbaner vil være tydeligtmarkerede i hele perioden (se kort for detaljer).

Busstoppested flyttes

På grund af den indskrænkede plads i krydset, flytter Midttrafik busstoppestedet på Randersvej fra syd til nord for Nehrus Allé som en del af højresvingsbanen. Busserne fra Nydamsvej ændrer også rute og kører ad Vorregårds Allé.

For at reducere generne for trafikken, har Aarhus Letbane fået dispensation til at arbejde døgnet rundt. Arbejdet strækker sig fra torsdag aften 9. februar kl. 20.00 til søndag aften 19. februar kl. 23.45.

Ændringerne i bussernes køreplaner træder i kraft fra fredag aften 10. februar kl. 20.00 og gælder frem til arbejdets afslutning. Indtil da gælder normal køreplan.

Trafikafvikling

Reparationsarbejde Randersvej Nehrus Allé