Status 16Okt17

Status

Keolis har opdateret sit sikkerhedsledelsessystem

Letbanens operatør, Keolis, har som planlagt fremsendt sit opdaterede sikkerhedsledelsessystem til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mandag den 16. oktober med anmodning om udstedelse af sikkerhedscertifikat.

Keolis fremsendte i sidste uge centrale del-elementer af den kommende ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for en ikke-bindende tilkendegivelse. Styrelsen har nu tilkendegivet at have forstået ansvarsfordelingen i kontrakterne imellem Aarhus Letbane, Operatør og Tog-vedligeholder.

Dermed er strukturen nu afklaret, så Keolis fortsat kun redegør for egne forhold. Keolis skal således ikke redegøre for de forhold, som allerede er håndteret af Aarhus Letbane.

Med fremsendelsen af det opdaterede sikkerhedsledelsessystem er det nu Trafikstyrelsens opgave at gennemføre en dokumentgennemgang, der efterfølgende skal resultere i, at Keolis modtager sikkerhedscertifikat til at drive jernbanevirksomhed. Hvornår det sker, afhænger af Trafikstyrelsens sagsbehandlingstid.

Kommentarer afklaret på 2,5 timer

Aarhus Letbane har også været i dialog med Trafikstyrelsen: Efter at Aarhus Letbane den 29. september modtog styrelsens resterende kommentarer på de tekniske regler, er der den 10. oktober afholdt et 2,5 timers møde med styrelsen, hvor de væsentligste kommentarer blev drøftet. De væsentligste kommentarer udgør ca. 5 ud af i alt 128.

I den forgangne uge er der arbejdet med afklaring af de sidste spørgsmål, og besvarelser blev fremsendt til assessor i uge 41. De væsentligste kommentarer omhandler bl.a., hvilket svejsegrundlag Aarhus Letbane kan anvende. I den indeværende uge 42 forventes det, at assessor kan foretage vurdering af Aarhus Letbanes besvarelser forud for forelæggelse for Trafikstyrelsen.

Indtil godkendelserne foreligger, fortsætter Aarhus Letbane som hidtil med at køre efter køreplanen, dog uden passagerer.

60.000 kilometers testkørsel

I perioden fra den 17. juli (uge 29) og frem til fredag den 13. oktober (uge 41) er der kørt ca. 5.000 timer svarende til ca. 132 timer for hver af de 37 letbaneførere og ca. 60.000 km for letbanetogene. Fjernstyringscentralen har trafikledet Letbanen i mere end 1.500 timer.

Aarhus Letbane har således kørt prøvedrift efter køreplanen i 13 uger. Der har alene været ét uheld, hvor en bilist kører over for rødt. Dette underbygger, at sikkerhedsniveauet på Aarhus Letbane er højt, og at sikkerhedskulturen er rigtig god.

Tidsplan for Odder forventes 2. november

Aarhus Letbane arbejder på at lave en realistisk tidsplan på aktiviteter og godkendelser, som skal falde på plads inden en åbning af strækningen mod Odder, men må konstatere, at både ASAL konsortiet og Assessor er blevet meget forsigtige oven på det uventede godkendelsesforløb. Det er derfor i øjeblikket svært at få Letbanens leverandører til at forpligte sig tidsmæssigt, da alle leverandører indarbejder ekstra buffere i deres tidsplaner.

Aarhus Letbane forventer at kunne fremlægge en detaljeret og godkendt tidsplan for Odderbanen på bestyrelsesmødet den 2. november 2017.