Status 18Dec

Status

Trafikstyrelsen forventer at godkende Letbanen sent 20. dec.

Aarhus Letbane kom heller ikke ud at køre i uge 50. Nu forventer Trafikstyrelsen at give godkendelse ’sent onsdag’ den 20. december.

Aarhus Letbane fik ikke godkendelse til at køre i uge 50, som Aarhus Kommune og Region Midtjylland blev stillet i udsigt på et møde mellem Trafikstyrelsen og Aarhus Letbanes ejere den 23. november. Aarhus Letbane har overholdt de aftalte tidsplaner, som er indgået med styrelsen.

Ifølge en ny udmelding fra Trafikstyrelsen kan godkendelsen være Aarhus Letbane i hænde sent onsdag aften den 20. december.

Aarhus Letbane afsluttede i sidste uge den sikkerhedsmæssige overdragelse af letbanens Variobahn letbanetog til Keolis, hvilket er en forudsætning for driftsstart.

Letbanen har kørt 110.000 km

I perioden fra den 17. juli (uge 29) og frem til søndag den 17. december (uge 50) er der kørt ca. 9.768 timer.

Letbaneførerne har samlet kørt 109.978 km med letbanetogene, mens fjernstyringscentralen har trafikledet letbanen i mere end 2.800 timer.

Aarhus Letbane har således kørt prøvedrift efter køreplanen i 22 uger. Der har været to mindre uheld uden personskade – i begge tilfælde med bilister, der ikke har overholdt deres vigepligt. Dette underbygger, at sikkerhedsniveauet på Aarhus Letbane er højt og at sikkerhedskulturen er god.

Aarhus Letbane fortsætter med at køre efter køreplanen, uden passagerer, frem til åbningen.

Odderbanen afventer detailplanlægning

Odderbanen er færdigbygget og alle sikkerhedsbærende tests var gennemført den 25. oktober 2017. ASAL Konsortiets testmateriale er ved at blive gennemgået af assessor.

Åbning af Odderbanen afventer nu en detailplanlægning i forhold til udmelding af åbningsdato. ASAL’s test personale er blevet omdisponeret til primo 2018.