Status3

Status

Trafikstyrelsen foretager dokumentgennemgang

Fra mandag 30. oktober foretager Trafik-, Bygge- og Bolig Styrelsen over tre dage dokumentgennemgang af Keolis’ opdaterede sikkerhedsledelsessystem.

Når gennemgangen af dokumenterne er afsluttet, forventes det, at Keolis kan modtage sikkerhedscertifikatet til at drive jernbanevirksomhed fra styrelsens certificeringskomité. 

Aarhus Letbanes sikkerhedsgodkendelser

Både Aarhus Letbane og assessor mødtes onsdag den 25. oktober med styrelsen for at gennemgå Aarhus Letbanes besvarelse af styrelsens observationer. Efterfølgende var der en telefondialog med styrelsen om, hvilke vilkår der kunne komme på tale i forhold til endelig godkendelse af de tekniske regler. 

Fredag den 3. november forventer Aarhus Letbane at have foretaget de nødvendige opdateringer i argumentationen for, at de tekniske regler er dækkende. Herefter fremsendes materialet til assessor for genbedømmelse. 

På mødet den 25. oktober tilkendegav styrelsen, at Aarhus Letbane snarest muligt vil modtage en godkendelse af letbanens tog på baggrund af dispensationsansøgning på lysstyrken af toplanternen.

Kørt i mere end 6.000 timer 

Siden medio juli har Letbanen kørt i 6.100 timer. I den tid har letbanetogene kørt flere end 71.000 kilometer.

Dermed har Aarhus Letbane kørt prøvedrift efter køreplanen i 15 uger. I denne periode har der været et enkelt uheld uden personskade, hvilket underbygger Aarhus Letbanes høje sikkerhedsniveau og gode sikkerhedskultur.

Indtil godkendelserne foreligger, fortsætter Aarhus Letbane med at køre efter køreplanen, dog uden passagerer. 

Plan for Odderbanen

Odderbanen er færdigbygget og alle sikkerhedsbærende test er afsluttet. ASAL Konsortiet er ved at færdiggøre testmaterialet inden assessering.

2. november fremlægger Aarhus Letbane en tidsplan for Odderbanen 2017. Tidsplanen vil indeholde en oversigt over de nødvendige aktiviteter, der skal føre frem til, at Aarhus Letbane kan modtage en godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.