Status Okt9

Åbningsdato

Status på godkendelse af Aarhus Letbane

Aarhus Letbane fortsætter arbejdet med at opnå godkendelser fra Trafikstyrelsen, så Danmarks første Letbane hurtigst muligt kan få lov at køre med passagerer.

Aarhus Letbane og letbanens operatør, Keolis, arbejder målrettet på at opnå de sidste godkendelser, der skal til, for at Letbanen officielt må åbne. Letbanen har i tre måneder kørt testkørsler efter køreplanen, men har endnu ikke fået lov til at åbne dørene for passagerer.

Siden udskydelsen af den planlagte åbning den 23. september, har der været løbende dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST), der skal udstede godkendelserne.

Både Aarhus Letbane og Keolis har i samarbejde med Trafikstyrelsen aftalt processer for det videre arbejde.

Keolis forventer den 16. oktober at fremsende en opdateret version af det sikkerhedsledelsessystem, som Trafikstyrelsen ikke kunne godkende den 22. september, mens Aarhus Letbane afventer afklaring af Trafikstyrelsens seneste kommentarer til de tekniske regler. Efter planen fremsender Aarhus Letbanes uvildige assessor en opdateret sikkerhedsvurderingsrapport til godkendelse hos Trafikstyrelsen den 20. oktober.

Først godkendelse, så åbningsdato

Aarhus Letbane bør derfor kunne idriftsættes umiddelbart efter, at styrelsens sagsbehandling af de sidste forhold er afsluttet. Når Aarhus Letbane har modtaget alle godkendelser fra Trafikstyrelsen, forventes det efter aftale med ejerne, Aarhus Kommune og Region Midtjylland, at idriftsættelsen vil ske med tre til syv dages varsel.

Indtil godkendelserne foreligger, fortsætter Aarhus Letbane som hidtil med at køre efter køreplanen, dog uden passagerer.

Aarhus Letbane kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår Letbanen kan forventes at åbne på Odderbanen, men vurderer at det bør kunne ske i perioden medio december til medio januar.