Status 23Okt

Status

Aarhus Letbane mødes med Trafikstyrelsen 25. oktober

Opdateret materiale skal gennemgås på møde mellem Trafikstyrelsen, assessor og Aarhus Letbane.

Arbejdet med at opnå godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST) til at åbne Letbanen for passagerdrift fortsætter.

Som planlagt fremsendte Letbanens operatør, Keolis, i sidste uge sit opdaterede sikkerhedsledelsessystem til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, med anmodning om udstedelse af sikkerhedscertifikat. Keolis afventer nu tilbagemelding fra styrelsen.

Ligeledes i sidste uge, torsdag den 19. oktober, fremsendte Aarhus Letbane det materiale til Trafikstyrelsen, der ligger til grund for opdateringen af den allerede anmærkningsfrie sikkerhedsvurderingsrapport. Letbanens assessor forventer at fremsende den endelige rapport til Trafikstyrelsen i indeværende uge. Onsdag den 25. oktober mødes både assessor og Aarhus Letbane med styrelsen for at gennemgå det opdaterede materiale.

Aarhus Letbane afventer fortsat, at styrelsen godkender letbanens tog efter at have modtaget en dispensationsansøgning på lysstyrken af toplanternen den 8. oktober 2017. Der er enighed om, at forholdet omkring lysstyrken af toplanternen ikke vil bremse for en dispensation.

Hvornår Aarhus Letbane får godkendelse til at køre, afhænger fortsat af den tid, som styrelsen har brug for til sagsbehandling.

Letbanen har allerede kørt 66.000 km

I perioden fra den 17. juli (uge 29) og frem til fredag den 20. oktober (uge 42) er der kørt ca. 5.500 timer i letbanetogene. Der er også uddannet 14 nye førere, så antallet af letbaneførere nu er oppe på 51.

Samlet har letbaneførerne kørt mere end 66.000 km med letbanetogene mens fjernstyringscentralen har trafikledet Letbanen i mere end 1.600 timer.

Aarhus Letbane har således kørt prøvedrift efter køreplanen i 14 uger. I den periode har der været et enkelt, mindre sammenstød med en bil, der ikke medførte personskade. Dette underbygger, at sikkerhedsniveauet på Aarhus Letbane er højt og at sikkerhedskulturen er god.

Indtil godkendelserne foreligger, fortsætter Aarhus Letbane med at køre efter køreplanen - bare uden passagerer.