Status6

Status

Letbanen øger frekvensen til seks afgange i timen

Nyt møde med Trafikstyrelsen afklarer, at Aarhus Letbane ikke kommer til at åbne inden for de 5-8 uger efter aflysningen, som styrelsen havde stillet i udsigt.

Mandag den 13. november har Aarhus Letbane været til møde hos styrelsen for at diskutere letbanens oplæg til en fælles tidsplan. Heraf fremgår, at letbanen forventer at aflevere en opdateret sikkerhedsvurderingsrapport i uge 48.

For at fremme processen foreslog Aarhus Letbane, at der afholdes en møderække for at sikre fælles forståelse for dybden af de yderligere argumenter, som Letbanen skal fremføre, og som assessor skal validere. Det var styrelsen indstillet på. Herefter er det usikkert, hvor lang tid styrelsen skal bruge på at sagsbehandle den opdaterede sikkerhedsvurderingsrapport fra assessors eksperter.

Aarhus Letbane blev på mødet orienteret om, at letbanens tog nu endelig vil blive godkendt, ligesom infrastrukturen vil blive godkendt med forbehold for godkendelsen af de tekniske regler. Der udestår derfor alene en godkendelse af de tekniske regler før letbanen kan medtage passagerer.

Aarhus Letbane kan konstatere, at Trafikstyrelsens argumentation undervejs i forløbet har ændret sig: Hovedproblemstillingen var tidligere operatørens sikkerhedsledelsessystem - nu er det i stedet argumentationsdybden for de tekniske regler. 

Efter mødet med Trafikstyrelsen den 13. november, står det klart, at Aarhus Letbane ikke kommer til at åbne inden for de 5-8 uger efter aflysningen, som styrelsen havde stillet i udsigt.

Operatør afventer funktionstilsyn

Efter Trafikstyrelsens dokumentgennemgang hos Aarhus Letbanes operatør, Keolis, har Keolis efterfølgende opdateret de sidste udeståender i sikkerhedsledelsessystemet torsdag den 9. november.

Keolis afventer nu, at Trafikstyrelsen kommer på funktionstilsyn hos Keolis. Der er endnu ikke udmeldt en dato for funktionstilsynet.

Når funktionstilsynet er gennemført, forventes det, at styrelsen kan udstede et operatørcertifikat til Keolis.

Letbanen runder 80.000 kørte km

I perioden fra den 17. juli (uge 29) og frem til søndag den 12. november (uge 45) har Aarhus Letbane kørt i 6.927 timer.

Letbaneførerne har samlet kørt ca. 80.000 km med letbanetogene, mens fjernstyringscentralen har trafikledet letbanen i mere end 2.000 timer.

Aarhus Letbane har således kørt prøvedrift efter køreplanen i 17 uger. Der har været ét uheld uden personskade. Dette underbygger, at sikkerhedsniveauet på Aarhus Letbane er højt og at sikkerhedskulturen er god.

Sammenligner man med andre letbaner, svarer uheldsfrekvensen nogenlunde til dem, der kendes fra andre letbaner efter flere års drift (f.eks. Bybanen i Bergen). Det er særdeles tilfredsstillende.

Indtil godkendelserne foreligger, fortsætter Aarhus Letbane med at køre efter køreplanen, dog uden passagerer. I den kommende uge sættes frekvensen i myldretiden op til seks afgange i timen.

Plan for idriftsættelsen af Odderbanen

Der arbejdes fortsat efter følgende plan:

Odderbanen er færdigbygget og alle sikkerhedsbærende test var gennemført den 25. oktober 2017. ASAL Konsortiet er ved at færdiggøre testmaterialet inden assessering. Der mangler at blive gennemført funktionstest ved fuld strækningshastighed.

På bestyrelsesmødet den 2. november 2017 fremlagde Aarhus Letbane en tidsplan for strækningen mod Odder. Tidsplanen indeholder de nødvendige milepæle, der skal føre frem til, at Aarhus Letbane kan modtage en godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at åbne Odderbanen for passagerdrift:

  1. Aarhus Letbane skal have sin godkendelse som Infrastrukturforvalter udvidet til at dække Odderbanen
  2. Keolis skal ikke have fornyet sit Operatør Certifikat, da det allerede forventes, at dække Odderbanen når det udstedes, men dog ikke Grenaabanen
  3. Operative Regler skal godkendes til også at dække Odderbanen
  4. Udstedelse af ibrugtagningstilladelser til Odderbanen (Infrastruktur)
  5. Udstedelse af ibrugtagningstilladelser for Letbanetog med ATP (Automatic Train Protection)
  6. Godkendelse af de sidste Tekniske Regler dækkende Odderbanen og Grenaabanen
  7. Afslutning af TBBST sagsbehandlingstid
  8. Trial Run (Prøvekørsel på Odderbanen uden passagerer)
  9. Drift med passagerer

Assessors sikkerhedsvurderingsrapport forventes afsluttet medio december og herefter følger der en sagsbehandlingstid hos Trafikstyrelsen, som har et servicemål på 3 til 6 uger, inden Letbanen kan åbne for passagerdrift. Der er planlagt en Trial Run periode inden åbning for kørsel med passagerer.

Når strækningen mod Odder åbnes, begynder Letbanen samtidig at køre på strækningen mellem Universitetshospitalet i Skejby og Lisbjerg Skole. Strækningen fra Lisbjerg til Lystrup åbner samtidig med strækningen mellem Aarhus og Grenaa.