Stockholmsgade Jan2017

Kabeltræk

Midlertidig spærring af krydset Randersvej – Stockholmsgade

Tirsdag 17. januar skal Aarhus Letbane trække kabler til kørestrøm over krydset Randersvej – Kastaniegade – Stockholmsgade. Arbejdet medfører midlertidig spærring af krydset om natten.

For at genere trafikken mindst muligt, udføres opgaven om natten 17. januar i tidsrummet kl. 01 til 05. 

Højresving muligt

Af hensyn til de virksomheder, der har indkørsel via Kastaniegade og både har kunder og evt. varelevering om natten, vil det i en stor del af tidsrummet mellem kl. 01 til 05 være muligt at svinge til højre fra Randersvej og ind ad Kastaniegade. 

Skal man køre fra området igen i dette tidsrum, kan det ske nord om McDonalds. Herfra kan man mellem McDonalds og Q8 køre ud på Randersvej i nordgående retning. 

Sidst på natten bliver det dog nødvendigt kortvarigt at spærre for højresving i krydset. Letbanens medarbejdere på stedet vil så vidt muligt sørge for at muliggøre højresving, men ventetid kan forekomme. 

Arbejdet med at trække kabler over krydset forventes afsluttet tirsdag nat. Såfremt der opstår uventede udfordringer, kan det dog blive nødvendigt at fortsætte og afslutte arbejdet onsdag nat i samme tidsrum mellem kl 01 og 05. Bliver det aktuelt, vil det også onsdag nat være muligt at svinge til højre ind ad Kastaniegade i det meste af spærretiden.