Testkørsler

Letbanen testkører om natten mellem Malling og Tranbjerg

Aarhus Letbane testkører fra onsdag 14. juni letbanetog om natten på strækningen mellem Malling og Tranbjerg.

Aarhus Letbane har indledt arbejdet med at testkøre de nye letbanetog på strækningerne Malling-Mårslet og Mårslet-Tranbjerg. Testkørslerne er med til at sikre, at alle letbanetog fungerer optimalt frem mod åbningen senere i år.

Samtidig med testkørslerne skal strækningen mod Odder gøres klar til at modtage passagerer fra eksisterende perroner. I den forbindelse påbegyndes arbejdet med at bygge nye platforme på Odderbanen. Anlægsarbejdet på perronerne udføres i dagtimerne, og derfor ændres tidspunkterne for testkørsler midlertidigt til om aftenen og natten.

Fra onsdag 14. juni indledes arbejdet med at bygge de nye platforme på strækningen mod Odder. Arbejdet forventes at strække sig over ca. to uger. I samme periode udføres testkørsler i Malling-Mårslet og Mårslet-Tranbjerg på hverdagsnætter mellem kl. 18-07, inklusiv natten mellem fredag og lørdag.

Ændringen af tidspunktet for testkørsler betyder, at overkørslerne ved Vilhelmsborg Station på Bedervej og ved Nørrevænget Station i Tranbjerg i stedet afspærres på hverdagsnætter mellem kl. 18-07, inklusiv natten mellem fredag og lørdag. Dermed kan overkørslerne benyttes i dagtimerne, mens der bygges nye platforme på eksisterende stationer.

Der vil blive opstillet trafiktavler med tydelige angivelser af omkørsler. Omkørselsruterne fra testkørsler i dagtimerne er også gældende for natkørslerne (se kort for detaljer).

Anlægs- og testarbejdet forventes kun i begrænset omfang at medføre støj.

Når arbejdet med at bygge nye platforme er afsluttet, vil testkørslerne atter blive udført i dagtimerne på hverdage i tidsrummet kl. 8-20. I tilfælde af ændringer i tidsplanen vil denne side blive opdateret med ny information.

Det samlede arbejde med at testkøre letbanetog forventes afsluttet på den anden side af sommerferien.

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.