Busplaner Header

Nye køreplaner

Grønt lys til Letbanen og nye planer for busserne

Søndag 17. og torsdag 21. december 2017 var markante skiftedage i Aarhus’ kollektive trafik.

Først trådte bussernes nye køreplaner i kraft, og få dage senere rullede letbanetogene af sted med passagerer om bord.

De nye buskøreplaner er tilpasset Letbanen og har givet ændringer på en række linjer. Der vil fortsat køre erstatningsbusser, indtil Letbanen er i drift mod Odder og Grenaa.

Torsdag 21. december kørte Danmarks første letbane endelig med passagerer om bord. Letbanen er en markant opgradering af den kollektive trafik i Aarhus, og derfor er behovet for busdrift også ændret.

Fire dage inden Letbanens officielle opstart trådte bussernes nye køreplaner i kraft. Og selvom ændringerne af køreplaner ikke er helt så omfattende som i 2011, så er der sket nyt på mange linjer.

– Med Letbanen har aarhusianerne og østjyderne samlet set fået et bedre kollektivt trafiktilbud, men her på kort sigt har det givet nye rejsemønstre. Når vi ændrer køreplaner, berører det mange mennesker, som bruger busserne ofte eller måske endda dagligt, siger gruppeleder i Midttrafik Ole Sørensen.

Han fortæller, at kunderne i de første uger har taget godt imod både Letbanen og de ændrede busplaner.  

– For at sikre vores kunder så glidende en overgang som muligt var der i dagene inden og efter busguider ved flere af de mest benyttede stoppesteder i Aarhus, ligesom vores medarbejdere var klar til at svare på spørgsmål i Midttrafik Kundecenter ved Aarhus Rutebilstation. De blev mødt af mange spørgsmål, men også en stor tålmodighed, siger Ole Sørensen.

Eksempler på større ændringer

Letbanen i drift

Særligt fra Aarhus C og op ad Randersvej er pendlere og andre rejsende i færd med at tillægge sig nye vaner. På strækningen mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby har Letbanen 12 standsningssteder. I dagtimerne er der afgang hvert 10. minut.

Større omlægning af linje 1A

Letbanen overlapper med store dele af den tidligere rute for linje 1A. Derfor er denne linje nu omlagt, så den kører på strækningen mellem Kolt i syd og henholdsvis Vejlby og Skejbyparken i nord. Linje 2A kører nu til Trige.  

Sammenlagte linjer

Flere linjer er sammensat på en ny måde ved, at de enten har fået nyt nummer eller et ændret linjeforløb på en del af strækningen. For eksempel kører linje 14 ikke længere til Skejbyparken, men til Tilst Vest, som linje 19 tidligere gjorde.

På midttrafik.dk kan du se de nye køreplaner for både busser og letbane. Dem finder du her

Du kan også få svar på typiske spørgsmål om ændringerne. Find spørgsmål og svar her

Erstatningsbusserne fortsætter

Busruterne 80, 81 og 82, der er indsat som erstatning på strækningen Odder-Aarhus, fortsætter med at køre, indtil Letbanen er i drift mellem Aarhus og Odder.

På strækningen mellem Aarhus og Grenaa fortsætter erstatningskørslen med ruterne 83, 84, og 85, indtil Letbanen kører mod Grenaa.

Se ruter og køreplaner for erstatningsbusserne