Michael Borre 1

Drift

Letbanens første 100 dage set i bakspejlet

Det er nu over 100 dage siden, at de første aarhusianere steg om bord på Letbanen – og driften har været stabil fra start.

Letbanetogene har kørt til tiden, og de få tekniske udfordringer er løst undervejs.

Læs interviewet, hvor Aarhus Letbanes direktør Michael Borre gør status over opstarten. Her fortæller han også, hvorfor det trækker ud med at åbne strækningerne til Odder og Grenaa.

Ved udgangen af marts rundede Aarhus Letbane sine første 100 dage i drift mellem Aarhus H og Skejby. For mange aarhusianere er det allerede blevet hverdag at pendle med letbanetog på Randersvej, og de har oplevet en meget stabil start.  

– Vi har kørt med en rettidighed på 99,3 procent, hvilket i sig selv er et fint resultat. Når man så tænker på, at der er tale om Danmarks første letbaneanlæg, som blev taget i brug i en vinterperiode med fygesne og frostgrader, er der tale om en bemærkelsesværdigt stabil drift, fortæller Michael Borre, som siden 1. januar 2018 har været direktør i Aarhus Letbane.  

– Mange har skiftet bussen ud med Letbanen, og foreløbige passagertællinger viser samtidig, at flere passagerer stiger på Letbanen sammenlignet med en tilsvarende busrute. Det kan vi godt være tilfredse med, tilføjer han.

Foreløbige passageroptællinger i januar 2018 viste et højere passagertal end tilsvarende tal fra buslinje 1A på strækningen fra Banegårdspladsen til Universitetshospitalet i Skejby. Det er dog endnu for tidligt at konkludere noget om passagertallene, som var baseret på en passagertælling i et enkelt letbanetog på en hverdag i midten af januar.

I april 2018 foretages nye passagertællinger, som skal afspejle passagertallene efter 100 dages drift. Man forventer dog først helt valide passagertal, når både Odder- og Grenaabanen er åbnet og det samlede letbanesystem er i drift. 

Et tilløb på 110.000 kilometer

Letbanen startede op efter et tilløb så langt, at det svarer til næsten tre gange rundt om jorden. Godt 110.000 kilometer nåede letbanetogene at testkøre, før de første kunder steg om bord. Netop den grundige testfase har haft stor betydning for opstarten, mener Michael Borre.    

– Letbanen blev som bekendt ikke godkendt til den planlagte åbning i september 2017, men vi havde allerede på det tidspunkt et færdigt system. Så da vi endelig åbnede, havde vi øvet os i rigtig lang tid med fire måneders testkørsler, siger han og fortsætter:

– Desuden kan vi konstatere, at vores letbanesystem er godt designet og solidt anlagt, samtidig med at vi har nogle dygtige, veluddannede letbaneførere.

En pæn modtagelse fra trafikanterne

Gennem den stabile opstart har der været enkelte udfordringer, som er løst undervejs. Blandt andet kom nogle køreledninger for let i svingninger i vinden, hvilket skabte støj. Desuden har der været driftsstop på et enkelt letbanetog, ligesom fygesne og frostgrader på et tidspunkt satte et par sporskifter ud af funktion pga. fejlbetjening af sporskifternes indbyggede varme. Endelig har netværksproblemer betydet, at Letbanen et par gange måtte holde stille i nogle timer.

– De ting er løst nu, og vi må også sige, at de øvrige trafikanter har taget pænt imod Letbanen. Udfordringerne i trafikken har mest handlet om tilvænning. Nogle steder må bilerne for eksempel ikke længere dreje til venstre, eller også skal de vente på grøn pil. Vi har også oplevet enkelte fodgængere, der er gået ind foran letbanetogene, siger Michael Borre.

Næsten som en ny jernbane

Mens Letbanen er kommet solidt på skinner i Aarhus, venter en del østjyder nu på, at strækningerne mod Odder og Grenaa bliver taget i brug. Michael Borre forklarer, hvorfor åbningen her er blevet forsinket.

– Forsinkelserne på den indre strækning har påvirket hele tidsplanen, fordi alle ressourcer i september til december gik til at arbejde med ansøgninger og godkendelser for den indre strækning. Ved åbningen i december fik vi så en række nye vilkår, som vi skulle håndtere, og det har også kostet forsinkelse, siger han.

– Samtidig er der tale om helt nye systemer på strækningerne mod Odder og Grenaa: Nye tog, overkørsler, kørestrøm, sikringsanlæg og signaler, der skal spille sammen. Ja, mange steder er skinnerne også blevet skiftet ud. At få godkendt letbanestrækningen til Odder og Grenaa svarer næsten til at få godkendt en helt ny jernbane.

– I Danmark er tog og letbane meget, meget sikre transportmidler. Det skyldes, at alle instanser skal være helt sikre på, at tingene er i orden, så sikkerheden for passagererne er optimal, fastslår Michael Borre. 

Enorm interesse og høje ambitioner

Den nye direktør har stor forståelse for, at forsinkelserne giver frustrationer. Han ser det samtidig som et tegn på det enorme engagement, der er omkring hele letbaneprojektet.

– Jeg er blevet positivt overrasket over, hvor interesserede folk er i Letbanen. Det her projekt er noget, østjyderne rigtig gerne vil, siger Michael Borre og fortsætter:

– Derfor har det også betydet meget for stoltheden, at Letbanen i Aarhus nu kører – og kører godt. De fire største byer i Danmark har i ti år haft ambitioner om at få en letbane til at understøtte væksten. Aarhus er den by, hvor man har rykket mest effektivt på den ambition, og det kan alle omkring byen være stolte af.

100 dages passagerdrift

Foerste 100 Dage Med Passagerdrift 1Foerste 100 Dage Med Passagerdrift 2Foerste 100 Dage Med Passagerdrift 3Foerste 100 Dage Med Passagerdrift 4Foerste 100 Dage Med Passagerdrift 5Foerste 100 Dage Med Passagerdrift 6Foerste 100 Dage Med Passagerdrift 7Foerste 100 Dage Med Passagerdrift 8

Letbanens første 100 dage i tal

  • 120.655 kørte kilometer
  • 99,3 % rettidighed
  • 98,6 % gennemførte afgange
  • 12 standsningssteder
  • 6 km strækning
  • 19-20 timers drift i døgnet
  • 208 afgange i døgnet