Odderbanen Stationer Header

Nyhedsbrev #32

Vidste du...

Den knap 30 kilometer lange letbanestrækning, der forbinder Odder med Aarhus H, er teknisk færdigbygget.

De kommende måneder arbejder Letbanens entreprenører på at give strækningens standsningssteder den sidste finish. Læs mere her i ’Vidste du…?’.

Selve åbningsdatoen for Odderbanen er endnu ikke fastlagt, og den afhænger af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelsesproces. Hold øje med letbanen.dk og midttrafik.dk.

Vidste du...

… at stationerne mod Odder får nye læskærme?

... at skader på naturen bliver udbedret?

... at omformerne bliver beklædt med planter?

… at Rejseplanen styrer de digitale infoskærme?

… at støjen snart forsvinder fra køreledningerne?

_____________________________________________________________

… at stationerne mod Odder får nye læskærme?

Som renoveringen af standsningsstederne er skredet frem, har det vist sig, at standen på de eksisterende læskærme var for dårlig til, at de kunne genopsættes. Derfor er der indkøbt nye læskærme, hvor de rejsende kan vente i læ for regn og rusk. Skærmene bliver stillet op på Odderstrækningens standsningssteder.

I de nye læskærme bliver der opsat LED-lys og ny skiltning, som man kender det fra letbanestandsningsstederne i Aarhus.

Flere kommuner har desuden initiativer i støbeskeen, som skal forbedre forholdene omkring standsningsstederne. I Malling, Tranbjerg og Beder er der blandt andet kig på bedre parkeringsforhold til både biler og cykler.

Top

… at skader på naturen bliver udbedret?

Flere steder har entreprenørmaskinerne sat deres spor på tilstødende arealer omkring stationerne langs Odderstrækningen.  Derfor arbejdes der lige nu på at udbedre skader på både beplantning og græsarealer, men også knækkede fliser og andre ødelagte overflader bliver skiftet ud undervejs.

Arbejdet sker i tre faser, hvor man starter med de store skader og slutter af med de sidste finish arbejder.

Top

… at omformerne bliver beklædt med planter?

Langs hele letbanestrækningen står 29 omformerstationer, der sørger for, at vekselstrømmen fra det offentlige elnet bliver omdannet til 750 volt lavspænding og jævnstrøm, som Letbanen kører på. Langs Odderstrækningen kan man finde omformerstationer ved Viby, Tranbjerg, Mårslet, Malling, Assedrup og Odder Station.

Lige nu ligner omformerstationerne blå containere, men i løbet af de næste måneder bliver de beklædt med perforerede metalplader. Nogle af omformerstationer vil også blive ”begrønnet”. Det betyder, at omformerstationerne bliver plantet til med blandt andet efeu og kaprifolier. 

Også jorden omkring omformerstationerne bliver jævnet ud, og nyt græs bliver sået.

Top

… at Rejseplanen styrer de digitale infoskærme?

På Odderstrækningens standsningssteder vil nye, digitale infoskærme løbende opdatere de rejsende om både drift, ankomst- og afgangstider. Skærmene er realtidsstyret af Rejseplanen.dk, hvilket betyder, at de løbende bliver opdateret med seneste nyt.

Midttrafik vil desuden kunne foretage højtalerudkald via infoskærmene, hvis det er nødvendigt.

På knudepunkter som Odder og Tranbjerg Station vil infotavlerne også vise bus- og togtider, så de rejsende let kan danne sig et overblik over samtlige forbindelser.

Top

… at støjen snart forsvinder fra køreledningerne?

På hele strækningen hænger to køreledninger ved siden af hinanden, og det kan betyde, at de med en klaprende lyd slår mod hinanden, når det blæser. Det er helt ufarligt, og der er hverken risiko for stød eller for, at kablerne brister.

Til gengæld kan støjen afhjælpes ved at placere små afstandsstykker mellem køreledningerne, så de ikke generer Letbanens naboer. Dette arbejde er i fuld gang og allerede udført på dele af strækningen.

Før driftsstart i Aarhus blev der ligeledes monteret afstandsstykker mellem køreledningerne, og her kan man konstatere, at afstandsstykkerne virker, så man ikke længere kan høre køreledningerne, når det blæser.

Top

Se billeder af de nye læskærme

Montering Af Nye Laeskaerme Paa OdderstraekningenNy Laeskaerme Paa Odderstraekningen