LMB Etape 2 Brabrand Station Header

Etape 2

Nu skal en ny Brabrand Station undersøges

Aarhus Kommune sætter nu gang i de nærmere undersøgelser af en ny terminal – eller station – i Brabrand, hvor togene ikke har haft stop siden 1979.

En ny station kan blive et knudepunkt for togtrafik, busser og etape 2 af Letbanen.

– Vi skal se på den rolle, som en station i Brabrand kan spille, både på kort sigt med letbane til Brabrand og på lang sigt med en ny Silkeborg-bane. Vores undersøgelser tager udgangspunkt i, at Letbanen kører til den nye station, hvor også flere busser vil standse. Undersøgelserne handler også om at se på mulig byudvikling i oplandet, siger Hans V. Tausen, civilingeniør i Aarhus Kommune.

En kommende station i Brabrand skal enten placeres ved krydset Silkeborgvej/Stenbækvej eller lidt længere mod vest ved krydset Silkeborgvej/Truevej.

Aarhus-Silkeborg på 23 minutter

Allerede i efteråret 2016 blev der gennemført en forundersøgelse af en direkte bane på strækningen Aarhus-Silkeborg. Bliver der etableret dobbeltspor mellem de to byer, kan togene undervejs stoppe i Svejbæk, Låsby, Galten, Framlev, Brabrand og Åby.

Fra et stop i Brabrand vil det være muligt at køre med tog til Aarhus C på syv minutter. Og en dobbeltsporet regionalbane vil gøre det muligt at rejse mellem Aarhus H og Silkeborg på kun 23 minutter. Samtidig vil det på Brabrand Station være muligt at stige om til Letbanen, som efter planen skal køre til Aarhus H via Gellerup, Bispehaven og Viborgvej.

Med finansloven blev der i 2017 afsat 40 millioner kroner til forundersøgelser og VVM-undersøgelse af etape 2. Og i maj 2018 gav byrådet i Aarhus grønt lys til at sætte gang i undersøgelserne, herunder vurderingen af den nye Brabrand Station. Målet er, at en foreløbig konklusion på, om og hvordan der skal arbejdes videre med projektet, ligger klar i 2019. Herefter kan der sættes gang i selve projektafklaringen, miljøundersøgelser og mere konkret planlægning for de områder, der berøres.