LMB Godsbaneplanter Header

Godsbanejord

Sjældne plantearter er nu på sporet

I forbindelse med de mange byggerier i det nye Aarhus K ved Godsbanearealerne blev der sidste år transplanteret store mængder jord fra til letbanesporet på Randersvej.

Årsagen er, at der i den næringsfattige jord fra Godsbanen findes en biodiversitet, som er sjælden i Danmark. Nu begynder de sjældne planter at skyde op.

– Det særlige ved Godsbanearealet er, at der ikke har været interesse for at dyrke hverken blomster, grøntsager eller græs, så jorden er blevet overladt til sig selv. Det betyder, at de arter, der trives under disse forhold, har haft fantastiske betingelser til at udvikle sig, fortæller Lars Brøndum, som er naturhistoriker og biolog ved Naturhistorisk Museum.

– I letbanesporet på Randersvej genskaber vi de samme forhold for planterne med en næringsfattig jord. Normalt afslutter man grønne projekter i byen med et godt lag muldjord, så græs og planter kan få noget at leve af og trives. Her gør man det modsatte. Man topper ikke med næringsrig muld, men med den næringsfattige jord fra Godsbanen. Det betyder, at én art ikke kommer til at dominere arealet, men at hele den transplanterede flora får de bedst mulige vækstbetingelser, uddyber han.

Flere arter er allerede synlige

Listen af arter fra godsbanearealet tæller flere hundrede blomstrende planter, et væld af sjældne insektarter og lavt voksende urter. Og flere arter er nu synlige på letbanesporet op ad Randersvej.

– Blandt de mere specielle arter, som vi allerede har set komme frem, kan jeg nævne tre-kløft stenbræk, voldtimian, grådodder og slangehoved. Nogle af de arter, vi endnu mangler at få dokumenteret, er gul evighedsblomst, tårnurt og bane-svingel. Men Godsbanens artsliste rummer tæt på 200 forskellige plantearter, så vi vil blive ved med at holde godt øje med letbanesporet på Randersvej for at se, om der ikke skulle dukke nogle flere op af jorden, fortæller Lars Brøndum.

I Danmark har vi tradition for at tilsætte mange næringsstoffer til jorden. Både i landbrug og by, parker og haver. Men når vi gøder jorden, vil de stærkeste planter suge al næringen til sig og vokse fra de andre.

– Fælles for arterne fra Godsbanearealet er, at de ikke er almindelige i den danske natur. Mange af planterne er tilpasset og udviklet til et liv med meget få næringsstoffer, hvor de skal konkurrere om pladsen og de næringsstoffer, der naturligt er til stede i jorden, forklarer Lars Brøndum.

Se billeder af godsbaneplanterne

Godsbaneplanter Paa Letbanesporet 1Godsbaneplanter Paa Letbanesporet 2Godsbaneplanter Paa Letbanesporet 3Godsbaneplanter Paa Letbanesporet 4