Lisbjerg Nye

Byudvikling

Lisbjerg og Nye er for alvor på sporet

Aarhus er en by i rivende udvikling, og det er ikke kun inden for Ringvejen, der graves og bygges. Syv kilometer nord for midtbyen er der også fuld gang i de store entreprenørmaskiner.

Ambitionerne er, at op mod 45.000 borgere med tiden skal bo i Lisbjerg og Nye. Og det stiller krav til infrastrukturen. Letbanen kører allerede til Lisbjerg og vil i løbet af foråret 2019 stoppe i Nye. 

Lokalplanen for Lisbjerg er et glimrende eksempel på, hvordan byudvikling og letbane er blevet tænkt sammen allerede fra en tidlig fase. I august 2018 godkendte Aarhus Byråd udviklingsplanen for området. Dermed er vejen banet for en tæt og urban by i naturskønne omgivelser med plads til 25.000 beboere.

I Lisbjerg forventes der at blive 1 million kvadratmeter boliger og 250.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri. Desuden er en udbygning af Lisbjergskolen fra 2008 allerede nu sat i gang.

Tidligere på året åbnede Parker & Rejs-anlægget ved Klokhøjen, og det har gjort det endnu lettere for pendlerne fra Lisbjerg-området og længere mod nord at komme med Letbanen ad Randersvej og ind til midtbyen.

Letbanetracé i centrum af Nye

Lidt øst for Lisbjerg er de første borgere flyttet ind i byen Nye. Projektet startede med en spæd idé for 12 år siden, og de sidste to år har der været fuld gang i etableringen af første etape, som foruden 650 boliger tæller en daginstitution og en dagligvarebutik. Målet er, at Nye frem mod 2060 vil blive befolket af mellem 15.000 og 20.000 borgere. Og i en by af den størrelse er infrastruktur og offentlig transport alfa og omega.

– Inden for de næste 18 måneder vil der bo i omegnen af 150 mennesker i Nye, og de har behov for at kunne transportere sig frem og tilbage til Aarhus midtby, så vi glæder os rigtig meget til at få gang i de første letbanetog helt ud til Nye, fortæller Jørn Tækker, ejer og direktør i Tækker Group, som står bag projekt Nye.

– Vi har arbejdet på Nye siden 2006, og vi har hele tiden haft Letbanens placering med i vores overvejelser. Ambitionen er, at der skal bo op mod 20.000 indbyggere, og vores formodning er, at de mennesker, som flytter til Nye, i mindre grad vil have egen bil, end man typisk har i andre bysamfund. Derfor var vi meget glade for, at Letbanen var med på at flytte tracéet lidt længere op i byen, så det kommer til at ligge midt i Nye. På den måde får flest muligt glæde af Letbanen, fortsætter han.