Parker Rejs Odder

Rude Havvej

Parkér & Rejs-anlæg på vej til Odder

I Odder er der godt gang i lokalplanlægningen ved Rude Havvej. Ved letbanestoppet Rude Havvej skal der nemlig etableres et Parkér & Rejs-anlæg som det, der allerede findes ved Klokhøjen i Aarhus Nord.

– Vi har holdt en masse møder med forskellige interessenter som Arriva og Aarhus Letbane. Planen er, at Arriva rykker sine værksteds- og parkeringsaktiviteter fra Lundevej i Odder midtby til arealerne ved letbanestoppet ved Rude Havvej, og alle forhandlingerne går planmæssigt, fortæller Casper Grønborg, som er teknisk chef i Odder Kommune.

150 parkeringspladser og Kys & Kør

Parkér & Rejs-anlægget ved Rude Havvej er en udvidelse af et allerede eksisterende letbanestop, hvor der planlægges nye faciliteter. Ligeledes flytter Arriva sine busser ud af midtbyen, og derefter er arealet i midtbyen frigjort til andre aktiviteter.

– Vi forventer, at lokalplanen er klar i juni 2019, og at hele projektet ved Rude Havvej står færdigt medio 2020. Tættest på banen bliver der etableret parkeringsanlæg med 150 gratis p-pladser og ladestandere til el-biler. Ligeledes kommer der en stor cykelparkering, og planmæssigt gør vi det muligt at etablere og drive kiosk, fortæller Casper Grønborg og afslutter:

– Tættest ved Rude Havvej bliver der både bybuslommer og Kys & Kør-parkering, så det bliver på mange måder både lettere og mere attraktivt at tage Letbanen ind til Aarhus, hvis man kommer fra oplandet mod syd.

Parkér & Rejs-anlægget er en del af nogle overordnede drøftelser mellem Odder Kommune, Aarhus Letbane og Arriva. Her er man blandt andet i færd med at undersøge muligheden for på sigt at lade letbanetogene ”overnatte” ved Rude Havvej og ikke som nu ved Odder Station.

Sådan ser Parkér & Rejs ud ved Klokhøjen

Parker Og Rejs Ved Klokhoejen 1Parker Og Rejs Ved Klokhoejen 2Parker Og Rejs Ved Klokhoejen 3Parker Og Rejs Ved Klokhoejen 4