EU Konf Header

Bruxelles

Aarhus Letbane på agendaen i EU

Aarhus Letbane var i februar oplægsholder til Covenant of Mayors Investment Forum, en EU-konference med fokus på klimatilpasning indenfor byggeri og offentlig transport samt finansiering af energieffektivisering.

Konferencen fandt sted 21. februar 2018 og havde mere end 400 deltagere, som repræsenterede kommuner, regioner og statslige institutioner fra hele EU. Aarhus Letbane blev inviteret som oplægsholder indenfor sporet ’Financing Urban Mobility’ på baggrund af RE:AL projektet, som EU’s miljøprogram ELENA har støttet med 14,2 millioner kroner over tre år.

ELENA, der er en forkortelse for European Local Energy Assistance, yder støtte til bæredygtige byggeri- og transportløsninger, der er med til at sikre investeringer i energibesparelser og vedvarende energi.

- Aarhus Letbane er blevet et såkaldt flagship project i EU’s miljøprogram, og det er vi stolte af, fortæller projektchef Britta Lyager Degn, som i Bruxelles præsenterede, hvordan EU-midlerne har støttet bæredygtige tiltag under tilblivelsen af Aarhus Letbane.

RE:AL projektet blev afviklet fra 2013 til 2016. Projektet havde til formål at støtte tiltag, der kan forberede den tekniske integration og omdannelse af eksisterende baner til letbanedrift, samt gøre letbanesystemet og tilhørende strømforsyning mere energieffektivt.

Udover konverteringen af Aarhus Nærbane til letbanedrift og energioptimering af letbanebanesystemet, blev EU-midlerne også brugt på at fremme et bæredygtigt kontrol- og vedligeholdelsescenter i Banegraven. Samtidig har der gennem hele forløbet været fokus på at sikre samarbejde og viden om energieffektiviseringer til fremtidige udbygningsetaper.

- På konferencen var der rig mulighed for gensidig sparring om miljørigtige transportløsninger i Europa. Vi er beærede over at få lov at fortælle om Aarhus Letbane, og hvordan projektet bidrager til et mere bæredygtigt transportsystem i Østjylland, forklarer Britta Lyager Degn.

 

Læs mere

RE:AL projektet

Covenant of Mayors Investment Forum – Energy Efficiency Finance Market Place

Britta Lyager Degn var oplægsholder i EU:

Britta Lyager DegnBritta Lyager Degn Covenant Of Mayors Investment Forum