Aarsrap April2018

Økonomi

Aarhus Letbanes årsrapport for 2017 er godkendt

Aarhus Letbanes årsrapport for 2017 blev godkendt på interessantskabsmødet 19. april 2018. Letbaneselskabet fokuserer især på fortsat stabil drift og åbning af strækningerne mod Odder og Grenaa.

Årsrapporten for 2017 beskriver et bevæget år for letbaneselskabet. I september 2017 blev den planlagte åbning aflyst i sidste øjeblik, men knapt tre måneder senere – 21. december 2017 – lykkedes det at åbne Danmarks første letbane. 

Siden har Aarhus Letbane kørt særdeles stabilt: Ved udgangen af marts 2018 rundede Aarhus Letbane sine første 100 dage i drift på strækningen mellem Aarhus H og Skejby. I denne periode har Letbanen allerede tilbagelagt mere end 120.000 kilometer fordelt på op til 208 daglige afgange. 98,6 procent af de planlagte afgange er blevet gennemført og af disse afgange har 99,3 procent kørt til tiden. Den høje driftsstabilitet er det mest valide udtryk for, at der er etableret et velfungerende letbanesystem i Aarhus. 

Passagertallet er også opmuntrende. Ifølge en passagertælling gennemført af Midttrafik i april 2018, har Letbanen 8.400 passagerer på en hverdag. Det er omkring 2.500 flere end den tidligere buslinje 1A mellem Aarhus H og Universitetshospitalet. Letbanen tiltrækker med andre ord mere end 40 procent flere passagerer end bussen. 

For Aarhus Letbane og selskabets samarbejdspartnere er opgaven i 2018 at fortsætte den stabile drift og samtidig færdiggøre og åbne de resterende strækninger på Etape 1 mod Odder og Grenaa hurtigst muligt. 

Særlige poster i årsrapporten

Med årsrapporten for 2017 nedskriver Aarhus Letbane for første gang selskabets anlægsaktiver. Siden selskabets etablering og frem til nu, har Aarhus Letbane I/S bogført alle udgifter til anlægsarbejdet som anlægsaktiver (skinneanlæg, kørestrømsanlæg, letbanetog o.lign.) på de godt 3,5 mia. kr., som udgør det samlede budget. 

Nedskrivningen af disse aktivers værdi er et regnskabsteknisk krav og hænger hverken sammen med eksempelvis passagertal eller materiellets aktuelle tilstand: Nedskrivningen omhandler udelukkende allerede betalte aktiver og udgør derfor ikke en ny udgift for Aarhus Letbane. Med nedskrivningen følger Aarhus Letbane samme regnskabstekniske praksis som eksempelvis Metroselskabet i København og Hovedstadens Letbane. Nettoeffekten af denne ekstraordinære nedskrivning er -636 mio. kr. 

Årets resultat før af- og nedskrivninger på -67,9 mio. kr. er på niveau med det forventede, hvilket sammen med den ekstraordinære nedskrivning og de finansielle poster resulterer i, at selskabets egenkapital i 2017 udgør 186,8 mio. kr. mod 760,4 mio. kr. året før. 

Klik her for at læse hele årsrapporten.