Drift Okt2018

Drift

Derfor er nogle afgange med Letbanen forsinket

Aarhus Letbane oplever for tiden driftsforstyrrelser. Her forklarer vi hvorfor – og hvad vi gør for at forbedre kundeoplevelsen.

Aarhus Letbane har gennem de seneste uger oplevet driftsforstyrrelser. I årets første 10 måneder blev knapt 99 procent af alle afgange gennemført og af disse kørte 97,4 procent til tiden. Fokuserer man alene på oktober, faldt antallet af gennemførte afgange til 94,4 procent, hvoraf 86,6 procent kørte til tiden.

Der er tre årsager til de aktuelle driftsforstyrrelser:

  • I oktober har der været problemer på den indre strækning i Aarhus. De nye Tango-letbanetog, der blev taget i drift sammen med åbningen af strækningen mod Odder, har haft udfordringer med køre op ad Nørrebrogade/Randersvej i vådt vejr med løvfald. Efter en justering af letbanetogenes sandingsanlæg kan Tango-togene igen forcere stigningen. Aarhus Letbane fortsætter dog arbejdet med at optimere Tango-letbanetogene, lige som der udføres præventiv rensning af skinnerne hver nat i resten af løvfaldssæsonen.

  • Flere tilfælde af uheld, hvor bilister er kørt ind i letbanetogene, har medført mangel på letbanekøretøjer. Uheldene falder sammen med, at flere Variobahn-letbanetog står stille, mens de afventer godkendelse til at køre på strækningen mod Odder. Godkendelserne ventes at komme sidst i november. Derefter vil der ikke længere være mangel på letbanetog.

  • Strækningen mod Odder er fortsat i en opstartsfase, og det gælder også erfaringen med at køre med det nye Tango-letbanetog. Senere i år justeres køreplanen for Aarhus H – Odder med to minutter, hvilket vil gøre køreplanen lettere at overholde. En mere robust køreplan vil forbedre rettidigheden for kunderne.

Passagerinformation forbedres

Udover forstyrrelser af driften har mange kunder desværre oplevet manglende information om aflyste eller forsinkede afgange. Den manglende information skyldes, at det IT-system der automatisk opdaterer informationsskærme i letbanetog og på perroner med oplysninger om køreplan og driftsstatus, har svært ved at håndtere driftsforstyrrelser og midlertidige ændringer af køreplanerne.

Mens der arbejdes på at opdatere IT-systemet, afsættes der flere ressourcer i Letbanens kontrolcenter til at intensivere og forbedre informationen til kunderne – både i letbanetogene, på perronerne og på Midttrafiks hjemmeside, midttrafik.dk/trafikinfo.

Ekstra mandskab er på vej i kontrolcenteret, bl.a. en medarbejder fra Midttrafik, der skal fokusere på kundeinformation. Herefter forventes informationen til Letbanens kunder at blive væsentligt forbedret.

Aarhus Letbane beklager de gener, som driftsforstyrrelserne og den mangelfulde information har påført kunderne. Vi arbejder på hurtigst muligt at forbedre rejseoplevelsen med Aarhus Letbane.