Forstarbejde Grenaabanen

Forstarbejde

Støjende arbejde langs Grenaabanen

Der udføres i disse uger forstarbejde langs med Grenaabanen. Arbejdet kan kortvarigt medføre natlige støjgener for de nærmeste naboer.

I forbindelse med vedligehold af grønne arealer langs med Grenaabanen foregår der hen over de næste par uger forstarbejde.

De to nætter mellem tirsdag 9. oktober og torsdag 11. oktober udføres arbejdet på strækningen mellem Østbanetorvet og Lystrup. Forstarbejdet fortsætter fra onsdag 17. oktober imellem Ryomgård og Grenaa. Arbejdet fortsatter frem til og med uge 43. 

Forstarbejdet udføres hovedsageligt i aften- og nattetimerne, da der køres test på strækningen i dagtimerne.

Forstarbejdet kan i perioder medføre støjgener for de nærmeste naboer. Arbejdet omfatter klipning/knusning af træer og buske to til fire gange i hver retning. Da arbejdet flytter sig hurtigt, bør der kun kortvarigt forventes lidt støj for de nærmeste naboer.

Læs mere om Letbanens testkørsler, som lige nu foregår på strækningen.