Grenaabanen Header

Anlæg

Grenaabanen er teknisk færdigbygget

Grenaabanen er snart klar til brug. Udover de sidste finish arbejder mangler den endelige godkendelse samt testkørsler, før strækningen kan åbne for passagerer.

Den knapt 70 kilometer lange strækning mellem Aarhus H og Grenaa blev teknisk færdigbygget i maj 2018. Det vil sige, at der nu er etableret skinneanlæg, kørestrøm, signalanlæg og omformerstationer. Ligeledes er de eksisterende 14 stationer på Grenaabanen tilpasset til letbanetogene.

Bortset fra de sidste finish arbejder, er det således testkørsler og godkendelse af strækning og køretøjer, der udestår for Grenaabanen.

De sidste finish arbejder omfatter bl.a.:

  • Udbedring af skader: Flere steder har entreprenørmaskinerne sat deres spor på tilstødende arealer omkring stationerne langs Grenaabanen. Derfor arbejdes der i 2018 på at udbedre skader på beplantning og græsarealer, men også knækkede fliser og andre ødelagte overflader bliver skiftet ud undervejs. Arbejdet sker i tre faser, hvor man starter med de store skader og slutter af med de sidste finish arbejder.
  • Klargøring af omformerstationer: Langs Grenaabanen står i alt 15 omformerstationer, som omdanner vekselstrømmen fra det offentlige elnet til 750 volt jævnstrøm, som Letbanen kører på. Lige nu ligner omformerstationerne blå containere, men de vil senere blive beklædt med perforerede metalplader. Nogle af omformerstationer vil også blive ”begrønnet”, dvs. at de bliver plantet til med blandt andet efeu og kaprifolier. Også jorden omkring omformerstationerne bliver jævnet ud, og nyt græs bliver sået.
  • Afstandsstykker mellem køreledningerne: På hele letbanestrækningen hænger køreledningerne ved siden af hinanden, hvorfor de i blæsevejr kan slå imod hinanden med en klaprende lyd. Det er helt ufarligt, og der er hverken risiko for stød eller for, at kablerne brister. Til gengæld kan støjen afhjælpes ved at placere små afstandsstykker mellem køreledningerne, så de ikke generer Letbanens naboer. Dette arbejde er i gang og allerede udført på dele af strækningen.
  • (Gen)opsætning af læskærme og infotavler: På Grenaabanen er standen på de eksisterende læskærme så god, at de kan genopsættes på Letbanens standsningssteder. Til gengæld opsættes nye, digitale infoskærme, som løbende kan opdatere de rejsende om både drift, ankomst- og afgangstider. Skærmene er realtidsstyret af Rejseplanen.dk, hvilket betyder, at de løbende bliver opdateret med seneste nyt.

De sidste finish arbejder på Grenaabanen vil blive udført, når Odderbanen er klar til driftsstart.

To nye letbanestationer på vej

I november 2017 blev første spadestik taget til to nye letbanestationer på Djursland: Hessel og Thorsager.

Hessel station er beliggende på Rugvænget i Grenaas sydlige bydel. Området huser mange virksomheder, og Letbanen gør det lettere at komme til og fra arbejde for pendlerne. Desuden er stationen til gavn for de rejsende til og fra campingpladsen og de mange sommerhuse ved Grenaa Strand. Stationen er opkaldt efter Hessel Gods, der ligger blot få hundrede meter væk.

Efter planen skal der i første omgang etableres parkering til biler og cykler på Hessel Station. Det kan siden suppleres med blandt andet ladestandere til elbiler og –cykler samt aflåst cykelparkering for at gøre det endnu mere attraktivt at bruge Letbanen. Norddjurs Kommune har afsat 6 mio. kr. til den nye station i Hessel.

For borgerne i og omkring Thorsager bliver det et glædeligt gensyn, når Letbanen får permanent standsningssted nord for byen. Ikke siden 1971 har tog gjort holdt ved byen, der har omkring 1.300 indbyggere. I første omgang var et trinbræt på tale – det vil sige et standsningssted, hvor de rejsende skal trykke på en stopknap for at komme med eller blive sat af. Med udsigt til øget bosætning i området var det imidlertid et udpræget politisk ønske at konvertere trinbrættet til et decideret standsningssted, som mødte opbakning i byrådssalen i Syddjurs Kommune.

Den nye station skal ligge et lille stykke uden for centrum af Thorsager. Syddjurs Kommune har planlagt ventefaciliteter, 10-12 parkeringspladser og cykelparkering. Derudover bliver der plads til og mulighed for et busstoppested samt en vendeplads for busser.

Hessel og Thorsager station forventes at stå klar i løbet af 2018.

 

Der arbejdes intensivt på at få godkendt og åbnet først Odderbanen og derefter Grenaabanen. Målet er fortsat, at Odderbanen og strækningen mod Lisbjerg kan åbne i løbet af sommeren, mens Grenaabanen kan åbne for passagerer senere i 2018.

Se de seneste billeder fra Grenaabanen

ØstbanetorvetGrenaabanen mod RisskovRisskovHornslet StationThorsager StationThorsager Station 2Hessel StationHessel Station 2