Grenaabanen

Tidsplan

Interface-fejl i bomanlæg forsinker Letbanen til Grenaa ca. fire uger

Letbanestrækningen mellem Grenaa og Aarhus bliver ikke som forventet klar sidst i marts 2019. Usædvanlig interface-fejl hos underleverandør forsinker åbningen med ca. fire uger.

Forsinkelsen skyldes, at ASAL-konsortiets testarbejde på strækningen har afsløret en usædvanlig interface-fejl i overkørslerne. Konkret betyder det, at en række sikkerhedsbærende tests ikke kan afvikles inden for den planlagte tid, hvilket igen udskyder godkendelsen af Letbanens infrastruktur på strækningen. Fejlen er opdaget under de såkaldte dynamiske tests, som først har kunnet gennemføres nu som følge af den generelle forsinkelse i projektet.

Aarhus Letbane har derfor måttet revidere tidsplanen. Vurderingen er nu, at en åbning af strækningen mellem Grenaa og Aarhus må udskydes med cirka fire uger.

”Det er vi naturligvis ærgerlige over. Ikke mindst fordi vi nok engang kommer til at skuffe en masse mennesker, der havde set frem til at bruge Letbanen mellem Grenaa og Aarhus sidst i marts, som vi meldte ud tidligere i år. Vi er klar over, at vi trækker langt mere end rimeligt på mange menneskers tålmodighed, og det beklager jeg meget. Vi har forsøgt at vinde tid andre steder i tidsplanen, men det er ikke lykkedes i tilstrækkeligt omfang. Derfor informerer vi nu om ændringerne i tidsplanen,” siger Aarhus Letbanes direktør Michael Borre.

Behovet for igen at justere tidsplanen viser endnu engang, hvor komplekst arbejdet med at få godkendt Danmarks første letbane er. Testkørslerne bruges netop til at afsløre, om der er uhensigtsmæssigheder eller fejl i letbanesystemet. I dette tilfælde afslørede testen en fejl i det system interface, der bruges til at kontrollere bommene, mens letbanetogene holder på en station - det vil sige i kommunikationen mellem sikringsanlægget og bommene. I stedet for at blive nede, som de skal, gik bommene op.

Strikse sikkerhedskrav gør, at man ikke kan nøjes med at rette fejlen i interface-softwaren. Efterfølgende skal der udføres nye tests forfra, så man er sikker på, at fejlen er rettet og teknikken også fungerer i praksis. Det tager tid, men er også med til at gøre banetrafik til den sikreste transportform næst efter luftfart.

”Så selv om det er voldsomt frustrerende for alle, at åbningen af strækningen mellem Grenaa og Aarhus igen bliver forsinket, er det ikke udelukkende en dårlig nyhed: Det er netop tests og skrappe sikkerhedsregler, der sikrer, at vi får et sikkert og velfungerende letbanesystem, når det bliver godkendt,” forklarer Michael Borre.

Bortset fra forsinkelsen af ASAL-konsortiets testarbejde, kører de øvrige godkendelser efter planen. Samarbejdet med ASAL-konsortiet er velfungerende, både generelt og specifikt med hensyn til at få udbedret denne fejl hurtigst muligt.

Godkendelsesarbejdet er baseret på de erfaringer, som man fik med godkendelsen af strækningen til Odder. Her var der ingen problemer med det tilsvarende interface, der kontrollerer bommene på den del af letbanestrækningen.

”Derfor må vi også erkende, at vi ikke havde forventet denne fejl på strækningen til Grenaa. Fejlen kommer til at forsinke os cirka fire uger, som vi altså desværre ikke er i stand til at hente hjem andre steder,” siger Michael Borre.

Midttrafik fortsætter kørslen med erstatningsbusser mellem Grenaa og Aarhus frem til strækningens åbning.