Odderbanen Jan2018

Status

Derfor bliver åbningen af Odder- og Grenaabanen forsinket

Den forsinkede åbning af letbanens indre strækning i Aarhus forsinker også åbningen af Odder- og Grenaabanen.

Aflysningen af den planlagte åbning af Aarhus Letbane på den indre strækning fra Aarhus H til Skejby den 23. september kommer også til at forsinke åbning af Odder- og Grenaabanen. Belært af erfaring melder Aarhus Letbane først åbningsdatoer ud, når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt letbanens ansøgninger til passagerdrift på banerne. 

Processen frem mod godkendelse og åbning forløber således: 

  • P.t. arbejder Aarhus Letbane og assessor (den uvildige tredjepart som skal sikkerhedsvurdere det materiale, Aarhus Letbane efterfølgende sender til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) på at færdiggøre de vilkår, som TBST gav i forbindelse med godkendelsen af letbanens indre strækning i Aarhus.

  • Samtidig arbejder Aarhus Letbane og assessor på at færdiggøre det materiale, der skal indgå i ansøgningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om ibrugtagning af Odderbanen. Sammen med assessor er der lavet en tidsplan, der skal afstemmes med TBST. 

  • Når de færdige ansøgninger er indsendt, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen brug for sagsbehandlingstid. Styrelsens servicemål på den tidskritiske ansøgning er op til seks uger, men sagsbehandlingen kan også tage kortere eller længere tid. Undervejs i processen kan TBST stille spørgsmål til materialet.

  • Når ansøgningerne for Odderbanen er indsendt, fortsætter det tilsvarende arbejde med ansøgningen for Grenaabanen. På strækningen mod Grenaa vil der være en del genbrug fra godkendelsen af Odderbanen. Forventningen er derfor, at godkendelsesprocessen bliver kortere for Grenaabanen.

  • Når Trafikstyrelsen har sagsbehandlet Aarhus Letbanes ansøgninger, kan styrelsen enten afvise eller godkende ansøgningen. Hvis ansøgningen godkendes, vil det typisk ske med en række vilkår, som Aarhus Letbane skal forholde sig til. Først når godkendelserne foreligger, kan Aarhus Letbane udføre de sidste funktionstest af Odderbanen, herunder give letbaneførerne det krævede strækningskendskab. Når de er gennemført, kan Odderbanen begynde at køre med passagerer.

Som det fremgår, kan Aarhus Letbane ikke give et præcist bud på, hvornår strækningen mod Odder kan åbne for passagerdrift. Belært af erfaring ønsker Aarhus Letbane ikke at melde en åbningsdato ud, før alle nødvendige godkendelser fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er modtaget. Aarhus Letbane arbejder på højtryk for, at Odderbanen og derefter Grenaabanen kan åbne så snart som muligt. 

Samtidig med åbning af Odderbanen, åbnes også strækningen mellem Universitetshospitalet i Skejby og Lisbjerg skole. Strækningen mellem Lisbjerg og Lystrup åbner samtidig med Grenaabanen. 

Letbanens hjemmeside www.letbanen.dk vil løbende blive opdateret med nyheder om Odder- og Grenaabanen.