Odder Arbejde Aug2018

Beskæring

Natarbejde på strækningen mellem Odder og Aarhus

I uge 34 og 35 beskærer Aarhus Letbane træer og buske langs banen mellem Aarhus og Odder. Arbejdet udføres om natten.

Op til åbningen af letbanestrækningen mellem Odder og Aarhus udføres der vedligehold af strækningen. I uge 34 og 35 (fra 21. til 31. august på hverdage) skal der beskæres buske og træer langs baneterrænet. Da der testkøres i dagtimerne, udføres arbejdet om natten i tidsrummet fra kl. 01.30 til 04.30. 

Arbejdet udføres med en kørsel frem og tilbage på strækningen. Som nabo kan du altså risikere at høre vores beskæringsmaskine to gange i løbet af samme nat. Dog kun kortvarigt, da beskæringsmaskinen passerer hurtigt. 

Færdsel forbudt

Med udsigt til snarlig drift på strækningen mellem Odder og Aarhus bliver det også igen normal procedure at udføre vedligehold på strækningen om natten. Udover løbende beskæring af nærliggende træer og buske kan det eksempelvis være skinnejustering, udlægning af skærver, ukrudtsbekæmpelse, slibning og forskellige former for reparationsarbejde. 

Som nabo til Letbanen kan du altså enkelte nætter risikere at høre støj fra baneterrænet. Med letbanetog i drift om dagen og mulighed for at møde vedligeholdelseskøretøjer om natten skal det understreges, at det er forbudt og forbundet med livsfare at opholde sig på letbanens terræn.