Odderbanen Test16juli2018

Erfaringskørsel

Letbanen indleder testkørsler mod Odder og Lisbjerg

Når de afsluttende testkørsler mod Odder og Lisbjerg er gennemført, mangler der kun en enkelt godkendelse fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen (TBST), inden Letbanen kan åbne fra Odder til Lisbjerg.

Mandag den 16. juli starter Aarhus Letbane de afsluttende funktionstests og erfaringskørsler af strækningerne Aarhus H - Odder og Aarhus Universitetshospital Skejby – Lisbjerg. 

Kørslerne begynder i banegraven i Viby og bevæger sig derfra mod Odder. Samtidig indledes der også funktionstest og erfaringskørsler på strækningen fra Aarhus Universitetshospital i Skejby til Lisbjerg Skole. 

Der vil blive kørt på forskellige tidspunkter på alle ugens dage henover sommeren. Kørslen om natten forventes ikke at forstyrre naboer til banen, da letbanetogene er støjsvage og højst vil passere hver halve time. Bomanlæg langs Odderbanen vil dog blinke og ringe kortvarigt, når bommene går ned i forbindelse med, at letbanetogene passerer overkørslerne. 

Testkørslerne bruges især til:

  • Funktionstest og erfaringskørsel med letbanetogenes ATP-system (Automatic Train Protection), der bremser letbanetoget, hvis letbaneføreren kører for stærkt eller overser signaler.
  • Funktionstest og justering af kommunikationen mellem letbanetog og passagerinformation på alle perroner.
  • Erfaringskørsel, der skal give letbaneførerne kendskab til strækningerne.


Nyt letbanetog tages i brug

I forbindelse med kørslerne begynder Aarhus Letbane at benytte det største af letbanens to typer letbanetog, Tango. Hidtil har Aarhus Letbane udelukkende benyttet det mindre Variobahn, der kører på den indre strækning i Aarhus. Tango skal køre mellem Aarhus og Grenaa, men også mellem Aarhus og Odder. Henover sommeren vil Aarhus Letbane også køre med Tango på den indre strækning for at udbygge erfaringen med togtypen på denne del af letbanestrækningen. Letbanesystemet er indrettet, så begge typer letbanetog kan benyttes på alle strækninger. 

Når erfaringskørsler og funktionstest af strækningerne mod Odder og Lisbjerg er gennemført, udestår der kun en godkendelse af de tekniske sikkerhedsregler (regelgrundlaget for det fremtidige vedligehold af Letbanen) for de to strækninger. Når Aarhus Letbane har modtaget styrelsens godkendelse af de tekniske sikkerhedsregler, får Keolis deres operatørcertifikat og derefter kan strækningerne mod Odder og Lisbjerg åbnes for passagerer. Hvornår det sker, afhænger af TBST’s godkendelse. 

- Med dagens opstart af funktionstest og erfaringskørsler rykker vi tæt på en åbning af Odderbanen og strækningen til Lisbjerg. Hvis alt går som planlagt, er det fortsat vores forventning, at vi kan begynde at køre med passagerer på de to strækninger i løbet af sommeren, siger Aarhus Letbanes direktør, Michael Borre.