Sporjustering

Omkørsel

Letbanen spærrer overkørsel ved Vosnæsvej i Løgten

Aarhus Letbane skal justere spor i Løgten. Det medfører torsdag og fredag lukning af overkørslen, hvor Vosnæsvej krydser den kommende letbane.

Sporjusteringen sker som en del af det løbende vedligehold og klargøring af letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa.

Arbejdet udføres i tidsrummet torsdag 8. november kl. 17 til fredag 9. november kl. 16. I denne periode vil overkørsel 188 ved Vosnæsvej i Løgten være lukket.

Der henvises i stedet til omkørsel via Stenhusvej og Landevejen (se omfartsveje til højre). Der skiltes i området for omkørselsveje.

Se afspærret overkørsel og omkørselsveje

Afspaerret Overkoersel VosnaesvejOmkoersel Vosnaesvej