Ringvej 1

Omkørsel

Letbanen spærrer Ringvejen i Grenaa om natten

Aarhus Letbane skal grave kabelrør ned – det medfører nattespærring af Ringvejen i Grenaa fra den 14. til og med 21. januar.

Anlægsarbejdet af Aarhus Letbane er nået til Grenaa by. Strækningen skal elektrificeres til de nye, eldrevne letbanetog. Udover etablering af kørestrømsmaster skal der også graves ud til kabler.

Åben for trafik i dagtimerne

Søndag den 14. januar graves der ud til kabler tværs over Ringvejen i Grenaa umiddelbart vest for Aarhusvej. Gravearbejdet kræver afspærring af Ringvejen i begge retninger og forventes afsluttet søndag den 21. januar. I denne periode vil Ringvejen være afspærret for trafik mellem kl. 18 om aftenen og kl. 06 om morgenen, mens der omvendt vil være åbnet for trafik fra kl. 06 morgen til kl. 18 aften.

Afspærring og omkørsel via Aarhusvej, Søndergade, Kannikegade, Rosengade, Markedsgade, Vesterport og Randersvej vil være tydeligt markeret i hele perioden.

Omkørsel

Ringvejen 2