Skinne1

Skinnearbejde

Letbanen skifter skinne i trafikeret vejkryds

Søndag den 2. december skifter Aarhus Letbane en skinne i krydset Randersvej – Nehrus Allé. Arbejdet tager hele søndagen og påvirker både letbanedrift og vejtrafik.

Letbanen skal skifte en skinne i krydset Randersvej – Nehrus Allé. For at genere trafikken mindst muligt, udføres arbejdet mellem kl. 23.00 lørdag aften den 1. december og kl. 04.00 tidligt mandag morgen den 3. december. 

Arbejdet påvirker både vejtrafikken og letbanedriften. 

På Randersvej vil der i perioden kun være ét spor ind mod Aarhus. Det vil fortsat være muligt at fortsætte ad Randersvej og dreje til højre og venstre ad Nehrus Allé. På Nehrus Allé påvirkes trafikken ikke i vestgående retning, mens det i østgående retning kun vil være muligt at dreje til højre ad Randersvej. Trafikken på Randersvej ud af byen påvirkes ikke. 

Letbanen vender ved Universitetsparken

For letbanedriften betyder skinnearbejdet, at letbanetogene vender og kører retur ved Universitetsparken på Nørrebrogade. Der køres ikke mellem Universitetsparken og Lisbjergskolen. På strækningen mellem Odder og Universitetsparken køres der efter normal weekendkøreplan, det vil sige op til fire afgange i timen. 

Midttrafik indsætter erstatningsbusser mellem rutebilstationen og Aarhus Universitetshospital i Skejby. Erstatningsbusserne kører hvert kvarter. Mellem Universitetshospitalet og Lisbjergskolen køres der med de ordinære buslinjer 117, 118 og 2A.

Letbane- og buskunder kan løbende få informationer på midttrafik.dk/trafikinfo. 

Skinnen udskiftes, fordi den blev beskadiget under anlægsarbejdet. Den efterfølgende reparation har vist sig at være utilstrækkelig, og derfor er det nødvendigt at udskifte skinnen. 

Når arbejdet tager mere end et døgn, skyldes det, at der udover udskiftning og svejsearbejde skal lægges ny asfalt omkring skinnen, som derefter skal have tid til at hærde. 

Udover gener for trafikanterne kan arbejdet medføre støj for de nærmeste naboer til krydset. Fra søndag eftermiddag ligger det meste af arbejdet dog stille, mens asfalten afkøler og hærder.

Skinneskift