Skinne Slib

Vedligehold

Letbanens skinner skal slibes

Fra natten til onsdag skal der slibes skinner på letbanestrækningen fra Odder til Lisbjergskolen. Slibearbejdet støjer, men passerer hurtigt forbi.

Fra natten til onsdag den 21. november indleder Aarhus Letbane arbejdet med at slibe skinner på hele letbanestrækningen fra Odder til Lisbjergskolen. Slibearbejdet er en del af det almindelige vedligehold af letbanesystemet. For ikke at genere letbanedriften udføres arbejdet om natten. 

Slibearbejdet mellem Aarhus H og Odder tager tre til fire dage, og det gælder også det tilsvarende arbejde på strækningen mellem Aarhus H og Lisbjergskolen. 

Skinneslibningen udføres med specialkøretøjer og vil medføre støj. Naboer vil dog kun opleve forbigående støjgener, da slibekøretøjerne bevæger sig med op til 20 km/t. På strækningen mellem Aarhus H og Lisbjergskolen vil naboerne blive forstyrret af to omgange, da der er dobbeltspor på denne del af Letbanen. 

Mindre støj og øget komfort

Slibning af skinner udføres op til én gang om året for at reducere støj fra skinnerne og samtidig forbedre kørekomforten i letbanetogene. 

Arbejdet ventes at være afsluttet senest fredag den 30. november.