Odderbanen Jan2018

Omkørsel

Sporarbejde afspærrer overkørsel i Malling

Fra mandag 25. juni udføres der sporarbejde i overkørslen ved Holmskovvej i Malling.

Arbejdet medfører omkørsel af Oddervej, Gammel Østergårdsvej og Bredgade. Aarhus Letbane anbefaler omkørsel via Oddervej og Bredgade.

Arbejdet omfatter renovering af overkørslen på Holmskovvej, hvorfor gummielementer og asfalt på begge sider af skinnerne tages op. Derfor spærres overkørslen også for bløde trafikanter, mens arbejdet står på.

Frem til lørdag 30. juni vil det ikke være muligt at passere overkørslen ved Holmskovvej i Malling.  

Arbejdet udføres både i dag- og aftentimerne, og det kan i perioder medføre støjgener for de nærmeste naboer.

Sporarbejdet afsluttes med maskinel justering og påfyldning af skærver. Læs mere om den sidste justering og stabilisering af letbanesporene inden driftsstart.