Sporarbejde Odder Juni2018

Sporarbejde

Støjende arbejde langs Odderbanen

Fra mandag den 11. juni og henover sommeren udføres der sporarbejde langs med Odderbanen. Arbejdet kan medføre støjgener for de nærmeste naboer.

Inden den kommende åbning af Odderbanen skal der udføres sporarbejde på letbanestrækningen mellem Aarhus og Odder.

Letbanesporet skal have den sidste justering og stabilisering inden driftsstart. Det sker ved at lægge skærver – sten af granit – ud mellem og på begge sider af skinnerne, hvor det er nødvendigt. Udlægningen sker med store maskiner, der kører på skinnerne, og både maskinerne og skærveudlægningen kan kortvarigt medføre støjgener for de nærmeste naboer til Letbanen.

Arbejdet begynder mandag den 11. juni i banegraven i Aarhus frem mod Viby, og bevæger sig derfra sydpå mod Odder. Arbejdet vil så vidt muligt blive udført i dagtimerne, men der kan forekomme natarbejde.

Da der er tale om mindre justeringer på hele strækningen mellem Aarhus og Odder, kan arbejdet blive udført med mellemrum på forskellige dage henover sommeren.