Status Anlaeg Mar2018

Status

God fremdrift på anlægsarbejdet mod Odder og Grenaa

Der er god fremdrift på anlægsarbejdet på strækningerne til Odder og Grenaa. Odderbanen er færdigbygget, mens Grenaabanen forventes færdig sidst i april.

ASAL-konsortiet har afsluttet arbejdet med at anlægge skinner, kørestrøm, signalanlæg og perroner på strækningen mellem Odder og Aarhus H. Dermed er Odderbanen færdigbygget, og der mangler kun at blive udbedret enkelte, mindre mangler. Dette afsluttende arbejde har ikke betydning for processen med at få godkendt strækningen af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).

Blandt de opgaver der for tiden udføres på strækningen mod Odder, er oprydning efter anlægsarbejdet og beklædning af omformerstationer, mens opgaven med at montere udstyr som læskærme og infostandere på perronerne er sendt i udbud. Selve perronerne er ombygget, så de nu passer til letbanetogene.

Kørestrøm etableret på Grenaabanen

Anlægsarbejdet på letbanestrækningen mod Grenaa skrider også godt fremad:

Der er etableret kørestrøm på hele strækningen mellem Grenaa og Aarhus, og alle tilhørende omformerstationer er etableret og afprøvet. Test af grænsefladen mellem kørestrøm og omformerstationer igangsættes i uge 11.

De nye letbanestationer ved Thorsager og Hessel er cirka 75 procent færdigbygget og ventes at stå færdige i løbet af marts. Samtidig er Aarhus Letbane i færd med at aftale færdiggørelsen af Trustrup Station med ASAL-konsortiet, herunder etablering af kørestrøm, perron og signalteknik på stationen.

Ombygning og tilpasning af de eksisterende perroner på Grenaabanen, så de passer til letbanetogene, vurderes at være 80 procent færdig. Tilsvarende vurderes installation af letbanens signalteknik på hele strækningen at være 50 procent færdig.

Hele strækningen mod Grenaa ventes at være færdigbygget med udgangen af april.

Arbejdet med godkendelse fortsætter

Samtidig med udførslen af de sidste anlægsopgaver, fortsætter Aarhus Letbane det intensive arbejde med at opnå de nødvendige godkendelser af strækningerne mod Odder og Grenaa.