Grenaa Testkoersler

Testkørsler

Letbanen sætter farten op mod Grenaa

Mandag den 8. oktober intensiveres testkørslerne af letbanestrækningen mellem Grenaa og Aarhus.

Hastigheden øges til 100 km/t, så det bliver ekstra vigtigt kun at benytte markerede og sikre overgange.

Aarhus Letbane intensiverer testkørslerne af strækningen mellem Grenaa og Østbanetorvet i Aarhus. Hidtil har der været kørt med højst 20 km/t for bl.a. at teste afstande mellem letbanetogene og faste genstande som perroner, skilte og master på strækningen. Fra mandag den 8. oktober sættes farten op.

- Vi begynder at udføre dynamiske testkørsler på strækningen, hvor letbanetogene kører op til 100 km/t. Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at andre trafikanter respekterer reglerne og udelukkende krydser Letbanen, hvor det lovligt og sikkert. Det er især farligt at benytte de uautoriserede ’trampestier’, der findes alt for mange steder langs banen, siger Aarhus Letbanes direktør Michael Borre.

Inden testkørslerne har Aarhus Letbane nøje gennemgået strækningen mellem Grenaa og Østbanetorvet i Aarhus. Flere steder er der uautoriserede stier, hvor fodgængere og cyklister krydser skinnerne. Nogle af disse steder er hegn blevet flyttet eller klippet op, så man kan krydse baneterrænet.

- Vi er en smule rystede over, hvor mange steder folk lader hånt om skilte og hegn. Det er ikke alene hærværk at klippe hegn over, det er også farligt og uforsvarligt. Letbanetog er både hurtige og lydsvage, så vi må indtrængende appellere til, at man udelukkende krydser skinnerne på steder, hvor der er markerede og lovlige overgange. Sådanne overgange findes over alt langs med banen, så der er ingen undskyldning for at tage chancen, siger Michael Borre.

Overkørsler lukkes midlertidigt

Inden testkørslerne indledes, er både de usikrede overgange og uautoriserede stier blevet markeret med tydelige advarselsskilte.

Hvor veje krydser Letbanen, spærres overkørslerne midlertidigt af, mens letbanetogene passerer. De midlertidige afspærringer vil lukke overkørslerne for trafik i et tidsrum på mellem 5 og 15 minutter. For at minimere generne for øvrige trafikanter vil Aarhus Letbane så vidt muligt undgå at lukke overkørsler i myldretiderne.

Testkørslerne vil både foregå om dagen og natten og forventes afsluttet medio november.

De dynamiske testkørsler bruges bl.a. til:

  • Funktionstest af letbanetogenes ATP-system (Automatic Train Protection), der bremser letbanetoget, hvis letbaneføreren kører for hurtigt eller overser signaler.
  • Funktionstest og justering af kommunikationen mellem letbanetog og passagerinformation på alle perroner.
  • Test af bomanlæg i overkørsler.

Testkørslerne er en af forudsætningerne for at opnå godkendelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at køre med passagerer på strækningen mellem Grenaa og Aarhus.

Efterfølgende skal der udføres sporarbejde og erfaringskørsler for letbaneførerne, inden strækningen kan godkendes til kørsel med passagerer.

Samtidig testkøres strækningen mellem Lisbjerg og Lystrup, der skal godkendes i samme ombæring som strækningen til Grenaa. Når begge strækninger er godkendt, vil hele Letbanens etape 1 på i alt 110 km være åben for passagerer.