Grenaabanen Testkoersler

Testkørsler

Letbanen indleder testarbejde på Grenaabanen

Anlægget på Grenaabanen er nu klar til de indledende testarbejder.

Fra uge 29 vil man atter kunne se tog på Grenaabanen. Det sker, når Aarhus Letbane indleder de første testarbejder på strækningerne Østbanetorvet – Grenaa samt Lisbjerg – Lystrup.

De indledende testarbejder er en del af forberedelserne til, at man senere kan udføre dynamiske test på strækningen.

Testarbejderne omfatter blandt andet:

  • Test af fritrumsprofil, dvs. hvor tæt faste genstande er på letbanesporene
  • Test af afstand fra letbanetog til perroner

Det er især det store Tango-letbanetog, som skal betjene kommende passagerer på strækningen mod Grenaa. Derfor er det også det 39 meter lange letbanetog, som tages i brug til de kommende testkørsler.

Tango er sammenlignet med det 33 meter lange Variobahn udstyret med mere avanceret affjedring, hvilket gør letbanetoget i stand til at køre op mod 100 km/t på strækningen mod Grenaa. De første testkørsler vil imidlertid blive udført med max. 10-20 km/t for at teste sikker passage på strækningen.

Fortsat arbejde tilbage på Grenaabanen

Grenaabanen har siden maj 2018 været teknisk færdigbygget. Det vil sige, at der er etableret skinneanlæg, kørestrøm, signalanlæg og omformerstationer, ligesom de eksisterende stationer er tilpasset letbanetogene. Trods opstart af tests mangler der fortsat finish-arbejder på standsningssteder og tilstødende arealer på strækningen mod Grenaa.

Derudover skal Aarhus Letbane have godkendt strækningen af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, før man kan åbne for passagerdrift.

- De indledende testarbejder er de første af mange tests, som skal udføres på strækningen mod Grenaa. Vi starter stille og roligt ud med lav hastighed. Når vi senere har fået tilladelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil vi skrue op for intensiteten og hastigheden på testkørslerne, fortsætter Aarhus Letbanes direktør Michael Borre.

Gå ikke over sporene – der kommer letbanetog

Siden august 2016 har der ikke kørt tog på strækningen mod Grenaa. Det har fået flere til at krydse sporene midt på baneterrænet – eller sågar benytte den tidligere nærbane som gangsti.

- Desværre oplever vi, at folk kan finde på at bruge sporene som gangsti. Med igangsætning af testarbejderne kan vi ikke advare nok mod at krydse eller gå på letbanesporene. Det er både forbudt og livsfarligt, advarer Michael Borre.

Selvom letbanetogene i første omgang vil køre med lav hastighed, er strækningen fortsat i anlægsfasen. Derfor kan man både risikere at møde store arbejdsmaskiner og nu også letbanetog, hvis man som fodgænger forvilder sig ind på sporene.

Teststrækningen mellem Østbanetorvet – Grenaa og Lisbjerg – Lystrup er den sidste del af Letbanens etape 1.