Efteraar Vedligehold

Vedligehold

Rengøring af skinner kan give støj

Aarhus Letbane kører i disse dage med en skinnekørende lastbil, der spuler skinnerne rene for efterårsblade. Arbejdet kan medføre kortvarige støjgener for naboer til Letbanen.

Med efterårets ankomst begynder bladene også at falde af træerne. For at undgå glatte skinner kører en skinnekørende lastbil hver nat på Letbanens strækninger for at spule skinnerne rene.

Arbejdet vil især foregå på strækningerne Assedrup-Malling og Tranbjerg-Viby på Odderbanen samt Nørreport-Ringvejen og Nehrus Allé-Universitetshospitalet på indre strækning i Aarhus.

Vedligeholdelsesarbejdet udføres hovedsageligt i nattetimerne for at undgå at påvirke Letbanens drift.

Arbejdet kan i perioder medføre støjgener for de nærmeste naboer. Da arbejdet udføres kontinuerligt, vil det kun i korte perioder være koncentreret omkring samme sted. Dermed vil naboer til Letbanen opleve arbejdet som hurtigt overstået.