36 Tilgaengelighed

Idékatalog

Løsninger på tilgængelighed bliver undersøgt

Aarhus Letbane undersøger sammen med Midttrafik, hvilke muligheder der er for at forbedre tilgængeligheden for kunder ved af- og påstigning.

Aarhus Letbane har valgt at reagere på den kritik, som har været omkring forholdene ved- af og påstigning. Derfor er der nu sat gang i en proces for at skabe afklaring om, hvilke løsninger der kan implementeres på Odder- og Grenaa-strækningerne for at sikre bedre tilgængelighed. 

Målet er at lave en indstilling til letbanens bestyrelse omkring muligheder for forbedrende tiltag. 

De mulige løsninger bliver samlet i et idékatalog, som senere skal forelægges Aarhus Letbanes bestyrelse. Herefter skal bestyrelsen tage stilling til, hvilke løsninger der skal arbejdes videre med. 

I arbejdet med at forbedre tilgængeligheden på perronerne bliver der indsamlet data og undersøgt, hvordan man løser opgaven andre steder. De forskellige løsningsmuligheder vil blive vurderet i forhold til, hvor godt de skaber fuld tilgængelighed, og hvordan de påvirker driften. 

Fokusgruppe giver gode råd

Som del af processen med at indsamle viden og erfaringer har Aarhus Letbane inviteret en fokusgruppe, som repræsenterer kørestolsbrugere, blinde, ældre og autister med ud at afprøve tilgængeligheden på en række ombyggede stationer på strækningen mellem Aarhus og Odder. Der har været en god opbakning fra alle de berørte kommuner, hvor de har indstillet brugere til at deltage i en drøftelse om de mulige løsninger, komme med ideer og bemærkninger samt udførelse af test i virkeligheden.

Aarhus Letbane forventer, at arbejdet med idékataloget strækker sig frem til sommeren, hvorefter resultaterne vil blive fremlagt for Aarhus Letbanes bestyrelse. 

Mens afklaringsarbejde pågår, har Midttrafik valgt at bibeholde tilbuddet til de handicappede om en Flextur for brugerne langs Odderbanen. Det er desuden bestemt, at det samme tilbud vil være gældende på Grenaabanen, når den kommer i drift.